Weer

feb 25 - zo
Drachten, NL
-3°C

Agenda

NL Doet voor de ijsbaan

23-02-2018

Sponsoren

Bestuur en aandachtsgebieden

Contactgegevens, functies en aandachtsgebieden bestuur Plaatselijk Belang Wijnjewoude 2016

Voorzitter, lid Dagelijks Bestuur
Grietje Rooks
0516-491350
grietjerooks@planet.nl
Voorzitter / lid DB
WEN Bestuur
Dorpsbudget/ Festival en Muziek
Sociaal Cultureel werk / Timpaan
Klein Groningen
Contact PB’en Opsterland
Secretaris, lid dagelijks Bestuur
Janny Janssen
0516-480562
janssenjanny@hotmail.com
Secretaris / lid DB
Info de Bân
Samenwerking scholen
WEN 2e secr / communicatie
Dodenherdenking
Penningmeester
Harry Blaauwbroek
0516-481307
blaauwharry@gmail.com
Penningmeester
Gemeentebedrijf
Contact ondernemersvereniging
Recreatie bevordering
Vicevoorzitter, lid dagelijks Bestuur
Theo van Linde
0516-481942
theovanlinde@gmail.com
Vicevoorzitter / lid DB
Contact Bestuur MFC De Swingel
Klein Groningen
Ouderenhuisvesting / Elkien
Gemeentebedrijf
Coördinatie Evenemententerrein/Muziekkoepel
Notulist
Albert van der Velde
0516-480730
a.vdvelde@planet.nl
Notulist
Dorpsfilm
Glasvezel
Lid
Auckjen Weidema
0516-481242
a.hannema@hetnet.nl
Kom Erbij
Samenwerking scholen
Dorpsbudget/ Festival en Muziek
Lid
Frits van der Meulen
0516-480596
frits88@hetnet.nl
 Jongeren / Oud en Nieuw
AED
Contact dorpsfeestcommissie
Lid
Jeanette van der Molen
0516-481076
jeannettemolen@hotmail.nl
Dodenherdenking
Lid
Martin de Vries
06-18724514
martin_de_vries@hotmail.com
Beoogd secretaris
Verkeer