Weer

dec 14 - do
Drachten, NL
3°C

Agenda

Kryst roun de Koepel

16-12-2017

Sponsoren

Bestuur en aandachtsgebieden

Contactgegevens, functies en aandachtsgebieden bestuur Plaatselijk Belang Wijnjewoude 2016

Voorzitter, lid Dagelijks Bestuur
Grietje Rooks
0516-491350
grietjerooks@planet.nl
WEN Bestuur coöperatie
Dorpsbudget
Sociaal cultureel werk
Document dorpsvisie
Website
Contact PB’en Opsterland
Secretaris, lid dagelijks Bestuur
Janny Janssen
0516-480562
janssenjanny@hotmail.com
Info de Bân
Samenwerking scholen
WEN 2e secr / communicatie
Dodenherdenking
SBB/Reik
Vicevoorzitter, lid dagelijks Bestuur
Theo van Linde
0516-481942
theovanlinde@gmail.com
Contact Bestuur MFC De Swingel
WEN / ODV
Ouderenhuisvesting / Elkien
Gemeentebedrijf
Evenemententerrein / Muziekkoepel
Penningmeester
Janny Copeland
0516-541862
janny.copeland@gmail.com
Jongeren / oud en nieuw
Dorpsbudget
‘Gastvrouw’ vergaderingen
Notulist
Albert van der Velde
0516-480730
a.vdvelde@planet.nl
Dorpsfilm
Glasvezel
Lid
Auckjen Weidema
0516-481242
a.hannema@hetnet.nl
Ouderen
Samenwerking scholen
N381 Bewonerspanel
Saamhorigheid / eenzaamheid
Lid
Frits van der Meulen
0516-480596
frits88@hetnet.nl
N381 stuurgroep
Jongeren / Oud en Nieuw
AED
Contact dorpsfeestcommissie
Lid
Harry Blaauwbroek
0516-481307
blaauwharry@gmail.com
Lid
Jeanette van der Molen
0516-481076
jeannettemolen@hotmail.nl