Weer

feb 25 - zo
Drachten, NL
-3°C

Agenda

NL Doet voor de ijsbaan

23-02-2018

Sponsoren

Dorpsbudget

Wat is het dorpsbudget en op welke wijze kunt u uw aanvraag indienen

Met ingang van 2014 is het dorpsbudget een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Met dit dorpsbudget krijgt elk dorp de vrijheid om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten.
De werkgroep dorpsbudget, bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Janny Copeland en Grietje Rooks, zullen de aanvragen beoordelen. Hierbij hanteren zij, behalve de door de gemeente vastgestelde criteria, ook de richtlijnen die de werkgroep dorpsbudget (met instemming van Plaatselijk Belang), heeft opgesteld. Gewerkt wordt met een standaard aanvraagformulier.
Voor 2017 heeft Wijnjewoude een bedrag van ca. € 4.133,60 ontvangen van de gemeente; dit bedrag is op gebouwd uit een basisbedrag van € 2.500 verhoogd met een bedrag van € 0,80 per inwoner.

Wat moet u doen om in 2017 in aanmerking te komen voor een bijdrage?

U vult het aanvraagformulier in waarin u in het kort omschrijft voor welk project of activiteit u het geld wilt gaan besteden. Lees eerst de richtlijnen van de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude. De aanvraag moet uiterlijk 15 april 2017 binnen zijn.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via de mail of bellen met Grietje Rooks tel. 0516-491350.

Verantwoording toekenningen dorpsbudget 2016
ONTVANGSTEN UITGAVEN
Gemeente Opsterland  € 4.165,60 Musical Esther  € 3.000,00
Over van Dorpsbudget 2015  € 3.395,07 Speeltuin Russchenreed  €     500,00
Retour Dorpsfeest  €     100,00 Speeltuin Twaspan  €     500,00
SCW  €     600,00 Muzikaal koningsmaal  € 1.197,75
Dorpsfeest  € 1.700,00
Aanleg jeu de boulesbaan  €     500,00
High koffie  €       80,95
Project X-mas  €     581,89
Totaal in kas  € 8.260,67 Totaal uitgaven  € 8.060,59
TOTAAL TEGOED  €     200,08
Nog openstaande aanvragen:
Boekenkast dorpssteunpunt  €     165,00