Weer

dec 14 - do
Drachten, NL
3°C

Agenda

Kryst roun de Koepel

16-12-2017

Sponsoren

Vergaderdata 2017

De bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats op dinsdag, volgens onderstaand rooster. Aanvang 19.45 uur in MFC De Swingel

17 januari
14 februari
14 maart
28 maart Algemene Ledenvergadering
11 april
16 mei
13 juni
11 juli
12 september
10 oktober
14 november
12 december

Spreekuur PB
Direct voorafgaand aan elke bestuursvergadering houdt Plaatselijk Belang spreekuur van 19.00 tot 19.30 uur (in de eerste vergaderzaal)
U bent van harte welkom!