ALV Uitvaartvereniging Eert de Doden

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: MFC De Swingel

Hierbij nodigen wij u uit voor de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging “Eert de Doden” te Wijnjewoude.

Nieuwe datum : Maandag 25 oktober 2021 Aanvang : 20.00 uur Locatie : MFC de Swingel

Geachte leden,
Ook dit jaar was het in verband met Covid 19 niet mogelijk de Algemene Leden-vergadering te houden, die normaal in maart wordt gehouden. Vandaar dat wij u nu uitnodigen. Er is deze avond geen spreker. We hopen volgend voorjaar weer een spreker uit te nodigen.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2020
3. Jaarverslag door de secretaresse
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie: de heren J. Lindeboom en M. Pool
6. Benoeming nieuw kascommissielid
7. Mededelingen:
– Vaststellen contributie en ledenkorting
8. Bestuursverkiezing: T. van der Mei is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
S. Sijtsema-Hibma heeft zich beschikbaar gesteld.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Graag tot ziens op de ledenvergadering.
Bestuur Uitvaartvereniging “Eert de Doden” Wijnjewoude
Voorzitter: J. Miedema tel. 0516-481305; Penningmeester: G. v.d. Wier – v.d. Meulen tel. 0516-481880;  Secretaris: T. v.d. Mei – Bouma tel. 0516-481284 Leden: M. Jacobs tel. 0516-481444 en  H. v.d. Bij tel. 0516-481890

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *