Fryske tjinst in Weinterp

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: Weinterp

Herfoarme Tsjerke: Weinterp , Tsjerkeread 2 Wynjewâld

Snein trije maaie

Oanfang : 19:30 oere

Foargonger: ds.J. Bakker fan Stiens

De lieten sjonge wy ek yn it Frysk

Allegearre fan herte wolkom!

Extra info: www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl

www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.