Jaarvergadering EDD

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: MFC De Swingel

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op 17 april 2023 in de Swingel, aanvang 20.00 uur. Agenda volgt.

Ingaande 2023 bedraagt de jaarlijkse contributie € 20,- per lid en voor een donateurslid bedraagt de contributie € 11,-. Op of omstreeks 23 februari 2023 worden de bedragen afgeschreven van uw rekening, indien u hiervoor een machtiging hebt afgegeven. Is er geen machtiging tot afschrijving afgegeven dan ontvangt u de nota in de brievenbus.

Het bestuur van uitvaartvereniging EDD ontvangt graag uw e-mailadres voor zover u dat nog niet hebt doorgegeven: eertdedoden@uitvaartverenigingenopsterland.nl.
Ook wijziging van emailadres, verhuizing etc. graag doorgeven via dit mailadres of via een telefoontje aan de ledenadministratie.

Het bestuur wijst u er nog op dat kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn van de vereniging, alleen als de naam, geboortedatum van uw kind wordt doorgegeven door de ouders via bovenvermeld emailadres.

Wat te doen bij een sterfgeval?
Na vaststelling van een overlijden wordt door de nabestaanden contact opgenomen met de uitvaartleider: Van der Zwaag Uitvaartverzorging, 0513 – 622339 (www.vdzwaag.nl).
Informatie is ook te zien op de vernieuwde website uitvaartverenigingenopsterland.nl.

Op de website zijn ook de statuten en het huishoudelijk reglement te lezen. Hier lees je ook hoe de ledenkorting wordt verrekend.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter J. Miedema                                06 2340 4925
Secretaris H. van der Bij                            06 4051 1926
Penningmeester(es) T. Bakker-Alderts     06 3318 1959
Ledenadministratie S. Sijtsema-Hibma    06 3020 9189
Lid (contactpersoon Lichtjesavond) M. Jakobs

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *