Ledenvergadering IJsclub “Great Foarút”

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: MFC De Swingel

Vrijdagavond 29 oktober bent u van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ijsclub ”Great Foarút” om 20.00 uur in de Swingel

AGENDA
1- Opening
2- Notulen
3- Verslag secretaris
4- Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Ronnie Stoker en Jelmer van der Berg
Aftredend en niet herkiesbaar: Halbo Oosterhof
5- Verslag penningmeester
6- Benoeming keurmeesters
7- Bespreking rijderijen
8- Rondvraag
9- Sluiting.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *