Hervormde Gemeente Wijnjewoude

De Hervormde gemeente te Wijnjewoude is een gemeente van de Here Jezus Christus, en erkent de Bijbel als de enige bron en norm voor haar geloof. Daarmee is gezegd dat zij zich voortbeweegt in het spoor van de katholieke en de reformatorische (gereformeerde) traditie.

http://hervormdegemeentewijnjewoude.nl/

Dhr. M van Heijningen
Hoogeweg 2 9746 TN Dorkwerd
Tel: 050 57 74 230