Weer

jun 22 - vr
Drachten, NL
14°C

Agenda

Rommelmarkt

04-07-2018

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Films


historie – ontstaansgeschiedenis –  straatnamen –  historische Fotos – Films

In de historie van Wijnjewoude zijn verschillende dorpfilms gemaakt. Hierbij de dorpsfilm van 1953 (en niet zoals abusievelijk op de films vermeld 1966). Online gezet via YouTube door Johan Brouwer.