Diaconessenhuis anno ca. 1920

Op de foto met de mallejan voor het diaconessenhuis. Op de achtergrond timmerbedrijf Keuning en links het huis van sûpen brijkarreman Anders van der Bos.

Duurswoude, weg naar Bakkeveen anno 1920

Ca. 1920 kijkje in oostelijke richting. Rechts een tipje van bouwbedrijf Keuning en de Boerderij van Minne v/d Meer (nu dokter Lewin). Links de boerderij van Wieger Hoornstra.

Buurt Duurswoude, Wijnjeterp anno ca. 1960

Buurt ca. 1960 zicht vanuit het westen. Overzicht van de buurt. Links Binne en Janke de Vries. Dan Dupon die de voormalige winkel en klompenmakerij inmiddels gekocht had. Végé winkel Loopstra. Verderop kapperszaak Wijngaarden en net zichtbaar de Koninkrijkzaal van de… Lees verder