Winkelstraat Wijnjeterp-Duurswoude ca. 1960

Buurt westelijk Loksleane. De winkelstraat van Wijnjeterp-Duurswoude in volle glorie. Links vooraan de bakkerij van Reitse de Jong ernaast slagerij Tolman en de winkel in schrijfbenodigdheden van Mevr. Tenijenhuis. Rechtsvooraan Loopstra’s Végé – kruidenier met daarnaast  drogisterij Loopstra voorheen van… Lees verder

Winkelstraat Wijnjeterp – Duurswoude, anno 1920 ca.

Buurt westelijk Loksleane. Vooraan links de bakkerij van Arend Lok met daarnaast slagerij Tolman. Derde links de hoeden en petten winkel van mevr. Tenijenhuis. Met daarnaast de slagerij van Frederik Welfing. Rechts vooraan van Gans klompmaker en galanteriewinkel en de… Lees verder

Buurt Oostelijk Loksleane, anno 1960 ca.

Buurt oostelijk Loksleane. Links vooraan Kapsalon Wijngaarden. Daarnaast familie de Vos en de Koninkrijk zaal van Jehovagetuigen familie Herlijn en dan de Winkel van Sinkel van de familie Jan Hielkema. Verste huis rechts de woning van Garagebedrijf Job v/d Wal.

Winkelstraat Wijnjeterp-Duurswoude anno 1960 ca.

Buurt westelijk Loksleane. Eerste huis rechts de woning van Maarten en Sietske Kamminga en dan de kruidenierszaak van Loopstra. Daarnaast klompenmaker Ties van Gans en kruidenier-fouragehandel Binne/Janke.

Muziekkoepel in het bos van Duurswoude ca. 1960

In 1959 werd de muziekkoepel verplaatst vanaf zijn oorspronkelijk plek bij de kerk naar het – aan de westkant gelegen – eiken bos, grenzend aan het kampeerterrein it Ikenhiem. Deze foto is kort daarna genomen.

Bos bij de Finne, anno 1970 ca.

Zestig meter het bos in vanaf Finne 5.  Dankzij de ruilverkaveling “het  Koningsdiep” aangelegd, maar wegens gebrek aan onderhoud na tien jaar ten onder gegaan.

Duurswouderheide, zandafgraving 1955

Omgeving Breeberchpaad. Zandafgraving vooraan op de Duurswouder heide. Boeren uit Duurswoude mochten voor eigen gebruik hier zand afgraven. Oeverzwaluwen groeven hun nestgangen steeds weer in de achterkant van de steil afgestoken zandputten