Weer

dec 9 - zo
Drachten, NL
7°C

Agenda

Kerstopening Bloemenhuis Wilma

15-12-2018

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Vergaderdata 2018

De bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats op dinsdag, volgens onderstaand rooster. Aanvang 19.45 uur in MFC De Swingel

16 januari
13 februari
13 maart
27 maart Algemene Ledenvergadering
17 april
15 mei
12 juni
10 juli
11 september
9 oktober
13 november
11 december

Spreekuur PB
Direct voorafgaand aan elke bestuursvergadering houdt Plaatselijk Belang spreekuur van 19.00 tot 19.30 uur (in de eerste vergaderzaal)
U bent van harte welkom!