Weer

jan 21 - di
Drachten, NL
4°C

Agenda

Spelmiddag van de soos

22-01-2020

Vergaderdata 2019

De bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats op maandag of dinsdag, volgens onderstaand rooster. Aanvang 19.45 uur in MFC De Swingel

11 maart
26 maart Algemene Ledenvergadering
16 april
14 mei
18 juni
9 juli
10 september
8 oktober
12 november
10 december

Spreekuur PB
Direct voorafgaand aan elke bestuursvergadering houdt Plaatselijk Belang spreekuur van 19.00 tot 19.30 uur (in de eerste vergaderzaal)
U bent van harte welkom!