Weer

dec 9 - zo
Drachten, NL
7°C

Agenda

Kerstopening Bloemenhuis Wilma

15-12-2018

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Cultuur & Recreatie

Hynstedei Esther Russchen
Ald Duerswald 2
9241WN Wijnjewoude
Tel. 0516-480675
admin@russchenmelkvee.nl
St. Dorpsfeest Wijnjewoude Dhr. G. Drent
Postbus 3
9240 AA Wijnjewoude
sdww@live.nl
CMV Euphonia G. Altena
Weinterp 69
Wijnjewoude
euphoniawijnjewoude@gmail.com
Volkstuinencomplex Boerestreek Siebo Groenewold Tel. 06 4059 5052
vtcboerestreek@wijnjewoude.net
V.V.V. Mw G. van Veen
Loksleane 17
9241GR Wijnjewoude
Tel. 0516-481432
vvv@wijnjewoude.net
Zangver. Looft den Heer Rennie Visser
Welfingstrjitte 42
9241 GP Wijnjewoude
Tel. 0516-481752
fammelles@hetnet.nl