Weer

jun 22 - vr
Drachten, NL
14°C

Agenda

Rommelmarkt

04-07-2018

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Ouderen

Ouderen
ANBO Mevr. Boerrigter
Tel. 0512 301 819
Meer bewegen voor ouderen Mevr. P. v.d. Mei
te Nijenhuiswei 53
9241 EB Wijnjewoude
Bejaardensoos Wijnjewoude Dhr. B. Geertsma
Tel. 0516-480918