Weer

dec 9 - zo
Drachten, NL
7°C

Agenda

Kerstopening Bloemenhuis Wilma

15-12-2018

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Maatschappelijke Dienstverlening

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik F. Lewin
Mr. Geertswei 15
9241 GJ Wijnjewoude
Tel. 0516-481250
Spoed: 0516-480808
Website
Dorpssteunpunt Wijnjewoude Mr. Geertswei 4
9241 GL Wijnjewoude
Tel. 06-12548683
De Zonnebloem afd.Wijnjewoude Albert de Vries
Nijenhuiswei 7
9204 KZ Drachten
 albertenjannie@kpnmail.nl
Dorkas-Depot Fam. Zoodsma
Merkebuorren 41
99241 EA Wijnjewoude
EHBO Bakkeveen-Wijnjewoude Noardkamp 9
9243 KV Bakkeveen
Tel. 06-288 13455
MFC. de Swingel Goos Bus
Mounleane 3
9241 HA Wijnjewoude
Tel. 0516-48050
info@swingel.nl
Ondernemersvereniging
Wijnjewoude-Hemrik
Mevr. W van der Meulen
Weinterp 1
9241 HB Wijnjewoude
Tel. 0516-480668
ondernemersvereniging
@wijnjewoude.net
Plaatselijk Belang Martin de Vries sec.
Weinterp 5
9241 HB Wijnjewoude
pb@wijnjewoude.net
Stichting Begraafplaats Wijnjewoude dhr. T. Beenen
Russchenreed 36
9241 EE Wijnjewoude
tbeenen@tref.nl
Uitvaartvereniging Eert de doden mevr. G. v.d. Wier-v.d. Meulen
Mr. Geerstwei 38
9241 GL Wijnjewoude
Website