Weer

dec 9 - zo
Drachten, NL
7°C

Agenda

Kerstopening Bloemenhuis Wilma

15-12-2018

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Sportverenigingen

De Lytse Fjildruters mevr.M. Herder
Tj. Harkeswei 95
9241 HM Wijnjewoude
herder1@planet.nl
Gym. ver. Longa Mevr E Russchen
Ald Duerswald 2
9241 WN Wijnjewoude
bestuur@longawijnjewoude.nl
Website
Hengelsportvereniging “It Stikelbearske” dhr. R. Seefat
Weinterp 31
9241 HB Wijnjewoude
Tel:0516-481271
secretaris@itstikelbearske.nl
IJsclub Great Foarút dhr. J. Stoker
Mr. Geertswei 23
9241 GJ Wijnjewoude
 0516-481661
Schaatstrainingsclub De Kluners Jikkie van der Meer
Compagnonsfaert 58
9241 HJ Wijnjewoude
0516-471579
secretaris@kluners.nl
www.kluners.nl
Survival Bakkeveen Johan Scholte
Kleasterkamp 11
Bakkeveen
06-43846934
info@survivalbakkeveen.nl
http://survivalbakkeveen.nl/
Tennisver. Weningewalde Sportcomplex “Tussen de Wallen”,
Nijenhuiswei 26
9241 GV Wijnjewoude
weningewalde@wijnjewoude.net
Voetbalver. ODV dhr. Sjoerd de Vos
Mounleane 2
9241 HA Wijnjewoude
Website
Volleybalver. DWS Caroline de Lange 06 20238031