Weer

mei 11 - di
Drachten, NL
12°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Pinksterfietstocht

22-05-2021

Bestuur

Bestuur

Voorzitter Erna Boonstra – Hermelink Finne 1 Wijnjewoude 0516-481 885
Secretaris Anne Muller Opperbuorren 7 Wijnjewoude 0516-481 351
Penningmeester Diny Bouma Weinterp 44 Wijnjewoude 06 33 180 272
Activiteiten Jef Tuinder Tj. Harkeswei 96 Wijnjewoude 0516-481 957
Jeugdbeleid Erna Boonstra – Hermelink Finne 1 Wijnjewoude 0516-481 885
Accommodatie Jef Tuinder Tj. Harkeswei 96 Wijnjewoude 0516-481 957
Accommodatie Harm Schrage Weinterp 68 Wijnjewoude 0516-481 783

Ondersteunende leden

Lessen Diny Bouma Weinterp 44 Wijnjewoude 06 33 180 272
Ledenadministratie Jel Ronduite Moezel 57 Drachten 0512-515 150
Lessen & notulist Jel Ronduite Moezel 57 Drachten 0512-515 150
Baukje Bouma Weinterp 47 Wijnjewoude 0516-481 855
Stefan Boonstra Finne 1 Wijnjewoude 0516-481 885

Competitie / Wedstrijdsecretariaat

Anne Muller Opperbuorren 7 Wijnjewoude 0516-481 351

Clubhuis

Tea Bergsma Kraalheide 6 Wijnjewoude 0516-481 935
Gonda de Waard Noormanstrjitte 32 Wijnjewoude 0516-481 156

Accommodatie

Jef Tuinder Tj. Harkeswei 96 Wijnjewoude 0516-481 957
Auke Drenth Schapendrift 12 Donkerbroek 0516-491 621
Harm Schrage Weinterp 68 Wijnjewoude 0516-481 410

Financiën

Diny Bouma Weinterp 44 Wijnjewoude 06 33 180 272
Grietzen v.d. Woude Gentiaan 4 Wijnjewoude 0516-481 410
Nico Veninga Kraalheide 5 Wijnjewoude 0516-480 876

Gravelnieuws & Website

Anne Muller Opperbuorren 7 Wijnjewoude 0516-481 351
Stefan Boonstra Finne 1 Wijnjewoude 0516-481 885