Weer

mei 11 - di
Drachten, NL
12°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Pinksterfietstocht

22-05-2021

Lidmaatschap

Lid worden:
Tennisvereniging Weningewalde heeft vele mogelijkheden om U Kennis met Tennis te laten maken!

Als u lid wilt worden van de tennisvereniging dan is de secretaris de aangewezen persoon om contact mee op te nemen.
In de keuzes kunt u meer informatie lezen over hoe u zich aan kunt melden bij tennisvereniging weningewalde.

Voor meer informatie kunt u nog wat meer op deze webpagina’s van tennisvereninging Weningewalde rondkijken en/of contact opnemen met een van de bestuursleden. Zij staan u graag te woord.

Aanmelden:
Het inschrijfformulier voor het lidmaatschap kunt u bij de secretaris van TV Weningewalde aanvragen. Of hier downloaden: aanmeldingsformulier
Dit formulier kunt u volledig ingevuld met één pasfoto bijgevoegd opsturen naar de secretaris. Bij de inschrijving voor het lidmaatschap vraagt TV Weningewalde toestemming om de meegezonden pasfoto te gebruiken voor de KNLTB-pas.

Na inschrijving is het ledenpasje na ± 3 weken beschikbaar.
Ter overbrugging kan (na betaling) een barcode-pas worden verstrekt.

De ingezonden foto is meerdere jaren geldig. Voor leden tot en met 20 jaar is dit 3 jaar, voor leden van 21 tot en met 50 jaar is dit 10 jaar en voor leden boven de 50 jaar hoeft deze foto niet meer vervangen te worden.

Ledenpas:
ledenpasMet uw ledenpas bent u automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB).

Deze pas is noodzakelijk voor deelname aan competitie en door de KNLTB georganiseerde toernooien.

Bij verlies, diefstal of ernstige beschadiging kan een nieuwe pas aangevraagd worden bij de secretaris. De kosten voor een duplicaat–pas bedragen € 7,-.

Niet spelende leden (donateurs):
Voor leden die niet meer gebruik maken van de tennisbanen, maar toch betrokken willen blijven bijTV Weningewalde, bestaat een apart lidmaatschap, kosten € 15,-.

Deze niet spelende leden ontvangen het clubblad en andere informatie van de vereniging. Tevens kunnen ze vrijwilligerswerk blijven verrichten. Mocht een niet spelend lid zijn of haar status om willen zetten naar spelend lid, dan isgeen inschrijfgeld verschuldigd.

Contributie
De contributie per 1 januari 2010 bedraagt:

 • Senioren (vanaf 18* jaar): € 85,00 (excl bondscontributie € 14,12)
 • Junioren tot 12* jaar: € 45,00 (excl bondscontributie € 14,12)
 • Junioren tot 18* jaar: € 55,00 (excl bondscontributie € 14,12)
 • Gezinnen, het tarief te bepalen door de twee duurste lidmaatschappen voor 100% te tellen en ieder volgend lidmaatschap 50%.
 • Sleutelgeld eenmalig: € 12,50
 • Inschrijfkosten eenmalig: € 12,50

* Hierbij geldt steeds de leeftijd aan het begin van een kwartaal

Betalingen:

 • De contributie wordt in 4 termijnen via automatische incasso geïnd.
 • De bondscontributie wordt in april via automatische incasso geïnd.
 • De lesgelden worden in de maand april en per 1 juli geincasseerd.
 • De Bankrekening is: 36.39.37.889 t.n.v. Tennisverereniging Weningewalde te Wijnjewoude.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar en geldt tot wederopzegging.
 • Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeurenvóór 1 december bij het secretariaat.
 • Statuten en Huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij het secretariaat.* Hierbij geldt steeds de leeftijd aan het begin van een kwartaal.

Adreswijziging:
Adreswijzigingen (en opzeggingen) van het lidmaatschap van TV Weningewalde moeten schriftelijk gemeld worden bij secretaris.

Opzeggingen melden voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Voor opzeggingen na deze datum is TV Weniongewalde gerechtigd om contributie in rekening te brengen.