Weer

apr 20 - za
Wijnjewoude, NL
10°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Filmhuis

20-04-2024

Activiteiten korte termijn

  • Zaterdag 10 oktober 2015. Open huizen route ‘Kijken hoe het kan!’ van 10.00 en 16.00 uur. Een zestal bewoners/bedrijven ontvangen u graag om te laten zien wat zij inmiddels aan besparingsmaatregelen hebben toegepast. Wat het heeft gekost en vooral ook wat het hen oplevert. Heel inspirerend allemaal.
  • Donderdag 15 oktober 2015. De informatie- en inspiratieavond in De Swingel. Hier krijgt u een indruk van het doel en het beoogde functioneren van de WEN coöperatie; de energiescan en persoonlijk besparingsadvies; subsidiemogelijkheden etc. Vervolgens maken we een start met de gedachtewisseling over hoe we samen voldoende duurzame energie gaan opwekken.  Kortom een avond die u niet mag missen.

WEN poster 10 en 15 oktober 2015