Weer

jun 4 - zo
Drachten, NL
9°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Rommelmarkt

07-06-2023

Groengas in ons dorp

Het kan bijna niemand meer ontgaan zijn. Er zijn plannen om in Wijnjewoude groengas op te wekken uit rundveemest via mono-mestvergisting. De plannen zijn gemaakt door de energie coöperatie ‘Wijnjewoude Energie Neutraal’ (WEN). Doel is Wijnjewoude aardgasvrij te maken. Meer informatie over de plannen van WEN, vind je op www.wen.frl.

Op deze pagina van de dorpssite van Wijnjewoude vind je antwoord op vragen die in het dorp leven over deze plannen. De informatie op deze site wordt beheerd door de werkgroep ‘Leefbaarheid 2.0’. Staat jouw vraag er niet bij? Mail hem dan naar Arjen.bosch@home.nl. Dan gaat de werkgroep op zoek naar een antwoord.

Waarom een werkgroep Leefbaarheid 2.0 en hoe ziet die er uit?

Voor het opwekken van groengas uit rundveemest is een mestvergister nodig. Een vergister kan in potentie overlast geven. Omdat er zorgen over overlast zijn in Klein Groningen en ook WEN geen overlast wil, is werkgroep Leefbaarheid 1 in het voorjaar van 2020 opgericht op verzoek van de Algemene Ledenvergadering van de buurtvereniging Klein Groningen. DE ALV van Klein Groningen kwam tot dat besluit na kennismaking met Arjen Bosch van KNHM. KNHM is een vrijwilligers organisatie die bewoners ondersteunt met kennis en informatie en kan beschikken over specialisten van ingenieursbureau Arcadis. De ALV van Klein Groningen vroeg Arjen Bosch de werkgroep voor te zitten.

Na heftige protesten van De Westkant tegen mestvergisting initieerde wethouder Postma meerdere overleggen met de Westkant en andere betrokkenen. In afwachting van de resultaten van die overleggen stagneerde Leefbaarheid 1. In het overleg met Wethouder Postma verklaarde de Westkant zich in eerste instantie bereid om deel te nemen aan de werkgroep Leefbaarheid 2. De Westkant trok die toezegging later in. Uiteindelijk besloot wethouder Postma wel het initiatief te nemen voor Leefbaarheid 2 en alle buurtverenigingen uit het landelijk gebied rond Wijnjewoude uit te nodigen om deel te nemen. De buurten bleken niet bereid vertegenwoordigers af te vaardigen naar de werkgroep. Uiteindelijk ging de werkgroep Leefbaarheid 2 op verzoek van de wethouder Postma wel van start onder leiding van Albert Bosch en met 5 individuele geïnteresseerde inwoners:

  • Ida van der Lei, bewoner van de Weinterp
  • Clemens van der Brink, bewoner van de Opperbuorren
  • Durk van der Veen, bewoner van Merkebuorren Oost
  • Lieuwe Dijkstra, bewoner van de Compagnonsfeart
  • Rigt Bosma, WEN bestuurslid en bewoner van de Tjalling Harkeswei
  • Harm de Kroon, vrijwillig projectleider Groengas, namens WEN
  • Tjerk Sinnema, namens WEN

De leden hebben zitting op persoonlijke titel, met uitzondering van de vertegenwoordigers van WEN. De werkgroep kijkt naar een haalbare monomestvergistingsvariant en analyseert of die variant zonder overlast gebouwd kan worden. De werkgroep is gestart in augustus 2021. Op 17 en 18 mei zijn de tussentijdse resultaten van de werkgroep gepresenteerd op 2 bijeenkomsten voor omwonenden en alle Wijnjewoudsters. Het verslag van die bijeenkomsten vind je hier. De presentatie van de bijeenkomst is hier te vinden.