Historische verhalen

Het samengaan van de twee basisscholen tot één school afgelopen zomer was de aanleiding voor een nieuwe rubriek ‘Historische verhalen’. Bij de start van het schooljaar 2021-2022 werden cbs Votum Nostrum en obs It Twaspan samen Skoalle de Sinnewizer. Hiermee kwam een eind aan ruim twee eeuwen Openbaar onderwijs en ruim een eeuw Christelijk onderwijs in Wijnjewoude en de buurtschappen waaruit het dorp is voortgekomen.

Lees de geschiedenis van het Christelijk onderwijs en van het Openbaar onderwijs in ons dorp in twee verhalen opgetekend door Margriet Tolsma.

Binnenkort deze en nog veel meer historische verhalen op www.dorpscanon.nl