Weer

mei 20 - ma
Drachten, NL
12°C

Instellingen

Hier vind u alle informatie over de diverse instellingen in Wijnjewoude

Mutaties? Neem dan contact met ons op.


Gezondheid

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – HemrikDrs. F. Lewin
Mr. Geertswei 15
Tel: 0516-481250
Spoed: 0516-480808
Website
De Friese Wouden, Wonen Welzijn & ZorgPostbus 181
9200 AD Drachten
Tel: 088-5125300
opsterland.bakkeveen@friesewouden.nl
Website

Onderwijs

Chr. Basisschool “Votum Nostrum”dir. Rein van Veen
Welfingstrjitte 5
Tel: 0516-481700
info.votumnostrum@pcbosmallingerland.nl
Website
Openbare Basisschool “it Twaspan”dir. Rein van Veen
Welfingstrjitte 5
Tel: 0516-481666
info@ittwaspan.nl
Website
St. Peuterspeelzaal “de Telle”Mr. Geertswei 4
postbus 18 9240AA
Tel: 0516-480515
kinderopvangesther@outlook.com
Website

Religie & Levensbeschouwing

PKN Gereformeerde Kerk WijnjewoudeScriba
Postbus 1 9240AA
www.pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl
Gereformeerde kerk VrijgemaaktScriba
Postbus 15 9240AA
Redactie kerkblad Herv. KerkDhr. W. van der Heide
Duerswald 11
Redactie Kerkblad Geref. Kerk Vrijgemaaktmevr. J. Welfing de Boer
Merkebuorren 111
Redactie Kerkblad Geref. Kerkmevr. J.F.Hylkema-Zondervan
Gentiaan 35
Zondagschoolmevr. A. Schievink
Weinterp 39
Hervormde Gemeente WijnjewoudeDhr. M van Heijningen
Hoogeweg 2
Tel: 050-57 74 230
www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl