Weer

mei 28 - di
Wijnjewoude, NL
18°C

Sponsoren

Instellingen

Hier vind u alle informatie over de diverse instellingen in Wijnjewoude

Mutaties? Neem dan contact met ons op.


Gezondheid

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik Drs. F. Lewin
Mr. Geertswei 15
Tel: 0516-481250
Spoed: 0516-480808
Website
De Friese Wouden, Wonen Welzijn & Zorg Postbus 181
9200 AD Drachten
Tel: 088-5125300
opsterland.bakkeveen@friesewouden.nl
Website

Onderwijs

Chr. Basisschool “Votum Nostrum” Welfingstrjitte 5 Tel: 0516-481700
info.votumnostrum@pcbosmallingerland.nl
Website
Openbare Basisschool “it Twaspan” Welfingstrjitte 6 Tel: 0516-481666
info@ittwaspan.nl
Website
St. Peuterspeelzaal “de Telle” Mr. Geertswei 4
postbus 18 9240AA
Tel: 0516-480515
kinderopvangesther@outlook.com
Website

Religie & Levensbeschouwing

PKN Gereformeerde Kerk Wijnjewoude Scriba
Postbus 1 9240AA
www.pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Scriba
Postbus 15 9240AA
 
Redactie kerkblad Herv. Kerk Dhr. W. van der Heide
Duerswald 11
 
Redactie Kerkblad Geref. Kerk Vrijgemaakt mevr. J. Welfing de Boer
Merkebuorren 111
 
Redactie Kerkblad Geref. Kerk mevr. J.F.Hylkema-Zondervan
Gentiaan 35
 
Zondagschool mevr. A. Schievink
Weinterp 39
 
Hervormde Gemeente Wijnjewoude Dhr. M van Heijningen
Hoogeweg 2
Tel: 050-57 74 230
www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl