Weer

apr 23 - ma
Drachten, NL
15°C

Sponsoren

Instellingen


Gezondheid

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik Drs. F. Lewin
Mr. Geertswei 15
9241 GJ Wijnjewoude
Tel: 0516-481250
Spoed: 0516-480808
Website
De Friese Wouden, Wonen Welzijn & Zorg Postbus 181
9200 AD Drachten
Tel: 088 512 00 00
Website

 


Onderwijs

Chr. Basisschool “Votum Nostrum” dir. Rein van Veen
Welfingstrjitte 5
9241 GN Wijnjewoude
Tel: 0516-481700
votumnostrum@cybercomm.nl
Website
Openbare Basisschool “it Twaspan” Ad interim dir. Anky Kerkstra
Meester Geertswei 6
9241 GL Wijnjewoude
Tel: 0516-481666
Website
St. Peuterspeelzaal “de Telle” Mr. Geertswei 4
postbus 18
9240 AA Wijnjewoude
Tel: 0516-480515

 


Religie & levensbeschouwing

PKN Gereformeerde Kerk Wijnjewoude Scriba
Postbus 1
9241 GA Wijnjewoude
Website
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Scriba
Postbus 15
9240 AA Wijnjewoude
Redactie kerkblad Herv. Kerk Dhr. W. van der Heide
Duerswald 11
9241 GW Wijnjewoude
Redactie Kerkblad Geref. Kerk Vrijgemaakt mevr. J. Welfing de Boer
Merkebuorren 111
9241 DD Wijnjewoude
Redactie Kerkblad Geref. Kerk mevr. J.F.Hylkema-Zondervan
Gentiaan 35
9241 GB Wijnjewoude
Zondagschool mevr. A. Schievink
Weinterp 39
9241 HB Wijnjewoude
Hervormde Gemeente Wijnjewoude Dhr. M van Heijningen
Hoogeweg 2
9746 TN Dorkwerd
Website
Tel: 050-57 74 230