Weer

apr 15 - ma
Wijnjewoude, NL
7°C

Sponsoren

Peuterspeelzaal de Telle

telle

Op De Telle is uw kind welkom op de volgende dagdelen:

  • maandagmorgen en donderdagmorgen
  • woensdagmorgen en vrijdagmorgen

De openingstijden zijn ´s ochtends van 8.30 tot 11.15 uur.

Onze leidsters van deze peuterspeelzaal werken met het kindvolgsysteem KIJK!, een praktisch hulpmiddel voor het gestructureerd observeren en registreren van de ontwikkeling bij jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4,5 jaar. De leidsters bieden gedurende het jaar activiteiten aan uit verschillende thema’s van Puk en Ko, een programma voor voor- en vroegschoolse educatie.

Meester Geertswei 4, 9241 GL WIJNJEWOUDE, telefoon 0516-480515