Weer

nov 28 - zo
Drachten, NL
3°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Blowing Away in concert

28-11-2021

Verenigingen

Wijnjewoude heeft een breed aanbod van Verenigingen. Hieronder een compleet overzicht.

Scroll naar beneden om bij de juiste categorie te komen.
De gegevens van instellingen (kerken en scholen) en Bedrijven zijn elders te vinden op de website.

  • Buurtverenigingen
  • Cultuur & Recreatie
  • Maatschappelijke Dienstverlening
  • Media
  • Natuur & Milieu
  • Ouderen
  • Sportverenigingen

Mutaties? Neem dan contact met ons op.

Buurtverenigingen

(bijgewerkt 5 juli 2021)

“Centrum” Marlous Kortenoever
Merkebuorren 66

06 25226452

buurtverenigingcentrum@outlook.com

“De Nije Buurt” Froukje Pera Aukema
Te Nijenhuiswei 2

0516 481992

froukje.aukema@gmail.com

“De Draai” G. Posthumus
Tjalling Harkeswei 90

0516 481676

grietposthumus@hotmail.com

“De Heidehippers” André Bergsma
Kraalheide 6
0516 481935
andre.tea@home.nl
“De Witte Zwaan” Siebo Groenewold
Merkebuorren 97
0516 481878
sgroenewold@gmail.com
“Duerswâld” Hans Meinsma
Duerswâld 8

0516 541268

hans@meinsma-fietsen.nl

“Klein Groningen” Nienke de Haan
Klein Groningen 5

06 12396094
bvkg11@gmail.com

“Loksleane” Secr. dhr. B. Dijkstra
Loksleane 8
0516 481918
bdijkstra8@hetnet.nl
“Meiinoar Ien” Margriet Sijtsema-Tolsma
Merkebuorren 39

06 43542644

buurtverenigingmeiinoarien@gmail.com

“Merkebuorren Oost” Durk v.d. Veen
Merkebuorren 127
0516 4811398
vdveen51@hetnet.nl
“Mounleane” Mirjam Geerligs
Mounleane 14

06 18970807

m.geerligs@live.nl

“Om ‘e Slûs” W. Haak
Compagnonsfeart 59
0516 426244
“Petersburg” W. de Haan
Petersburg 21
0516 481778
“Op de Pole” Minke Harmsma
Hagerank 20
06 52032464
opdepole@gmail.com
“Russchenreed” Klaske de Vries
Russchenreed 48

0516 481305

joop.miedema@planet.nl

“’t Leantsje” Gré van der Schaaf
Loksleane 30

0516 481235

jschaafvanderschaaf@gmail.com

“Trambrêge” Edwin Boon
detrambrege@hotmail.com
“Tusken Twa Doarpen” Secr. A. Rinsma ???
Weinterp 48
 
“Weinterp” Nienke Veenstra 0516 481434
nienke-veenstra@hotmail.com
“Welfingstrjitte” Ellen Zijlstra 06 22089060
ellenzijlstra1966@hotmail.com

Cultuur & Recreatie

Hynstedei Esther Russchen
Ald Duerswald 2
0516 480675
admin@russchenmelkvee.nl
St. Dorpsfeest Wijnjewoude   sdww@live.nl
CMV Euphonia G. Altena
Weinterp 69
euphoniawijnjewoude@gmail.com
Volkstuinencomplex Boerestreek Siebo Groenewold
Merkebuorren 97
06 40595052
vtcboerestreek@wijnjewoude.net
V.V.V. Geesje de Haan

06 15231890
Zangver. Looft den Heer Willy Joustra
Opperbuorren 12
0516 481813
willyjoustra@hotmail.nl

MaatschappelijkeDienstverlening

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik F. Lewin
Mr. Geertswei 15
9241 GJ Wijnjewoude
Tel. 0516-481250
Spoed: 0516-480808
Website
Dorpssteunpunt Wijnjewoude MFC de Swingel
Mr. Geertswei 4
06 12548683
De Zonnebloem afd.Wijnjewoude Albert de Vries
Nijenhuiswei 7
 
Dorkas-Depot B. Karssen
Opperhaudmare 11
0516 481758

EHBO Bakkeveen-Wijnjewoude
Noardkamp 9
9243 KV Bakkeveen
06 28813455
MFC de Swingel

Alex van der Meer, penningmeester

 
Ondernemersvereniging
Wijnjewoude-Hemrik
John van der Veen, voorzitter
ondernemersvereniging@wijnjewoude.net

Plaatselijk Belang
Martin de Vries sec.
Weinterp 5

pb@wijnjewoude.net

pbwijnjewoude@gmail.com

Stichting Begraafplaats Wijnjewoude T. Beenen
Russchenreed 36
tbeenen@tref.nl
Uitvaartvereniging Eert de doden G. v.d. Wier-v.d. Meulen
Mr. Geerstwei 38
Website

Media

Dorpskrant de Bân Durk van der Veen
Merkebuorren 127
deban@wijnjewoude.net
Wijnjewoude.net Jan Lammert Sijtsema
Merkebuorren 39
email@wijnjewoude.net

Natuur & Milieu

Wijnjewoude Energie Neutraal Frans Pool secr. wen.frl
Vogelwacht Ingrid de Jong
Veerhuisweg 46
0516 491578
ingrid-de-jong@hetnet.nl
Volkstuinencomplex Boerestreek Siebo Groenewold
Merkebuorren 97
06 40595052
vtcboerestreek@wijnjewoude.net
WBE Tsjonger & Ald Djip Gerard Smit
Aylvalan 4
 
REIK Ald Duerswald 14
9241 WN Wijnjewoude
 

Ouderen

ANBO Mevr. Boerrigter 0512 301819
Meer bewegen voor ouderen Mevr. P. v.d. Mei
Te Nijenhuiswei 53
 
     

Sportverenigingen

De Lytse Fjildruters Maaike Herder
Tj. Harkeswei 95
herder1@planet.nl
Gym. ver. Longa

Jildou Schaap

bestuur@longawijnjewoude.nl
Website
Hengelsportvereniging “It Stikelbearske” René Seefat
Weinterp 31
0516 481271
secretaris@itstikelbearske.nl
IJsclub Great Foarút
Loksleane 38
Ulco de Boer
0516 577840
Schaatstrainingsclub De Kluners Jikkie van der Meer
Compagnonsfaert 58
0516 471579
secretaris@kluners.nl
www.kluners.nl
Survival Bakkeveen Johan Scholte
Kleasterkamp 11
06 43846934
info@survivalbakkeveen.nl
http://survivalbakkeveen.nl/
Tennisver. Weningewalde Sportcomplex “Tussen de Wallen”,
Te Nijenhuiswei 26
weningewalde@wijnjewoude.net
Voetbalver. ODV

sec. Gerda Westerhof

bestuur@vvodv.nl

06 45202743

www.vvodv.nl
Volleybalver. DWS Caroline de Lange

06 20238031

dwswijnjewoude@hotmail.com

Schaakclub Bakkeveen (en omstreken)

 

speellocatie: De Driehoek, Merkebuorren 3, Wijnjewoude
speeldagen: elke woensdagavond vanaf 8 uur

Secretaris: J. Zijlstra
tel.: 06 23829269
Schaakclub-bakkeveen.nl