Weer

apr 20 - za
Wijnjewoude, NL
7°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Jaarvergadering Great Foarút

19-04-2024

Verenigingen

Wijnjewoude heeft een breed aanbod van Verenigingen. Hieronder een compleet overzicht.

Scroll naar beneden om bij de juiste categorie te komen.
De gegevens van instellingen (kerken en scholen) en Bedrijven zijn elders te vinden op de website.

  • Buurtverenigingen
  • Cultuur & Recreatie
  • Maatschappelijke Dienstverlening
  • Media
  • Natuur & Milieu
  • Ouderen
  • Sportverenigingen

Mutaties? Neem dan contact met ons op.

Buurtverenigingen

(bijgewerkt 21 maart 2024)

“’T Centrum” Renée Hylkema
Merkebuorren 73

bvtcentrum@outlook.com
“De Nije Buurt” Froukje Pera Aukema
Te Nijenhuiswei 2
0516 481992
froukje.aukema@gmail.com
“De Draai” G. Posthumus
Tjalling Harkeswei 90
0516 481676
grietposthumus@hotmail.com
“De Heidehippers” André Bergsma
Kraalheide 6
0516 481935
andre.tea@home.nl
“De Witte Zwaan” Siebo Groenewold
Merkebuorren 97
0516 481878
dwz@wijnjewoude.net
“Duerswâld” Hans Meinsma
Duerswâld 8
0516 541268
hans@meinsma-fietsen.nl
“Klein Groningen” Lydia Mieszczynski
Opper Haudmare 30
06 19775793
bvkg11@gmail.com
“Loksleane” Secr. Bocke Dijkstra
Loksleane 8
0516 481918
bdijkstra8@hetnet.nl
“Meiinoar Ien” Margriet Sijtsema-Tolsma
Merkebuorren 39
06 43542644
buurtverenigingmeiinoarien@gmail.com
“Merkebuorren Oost” Secretariaat alleen bereikbaar via mail. bvmerkebuorrenoost@gmail.com

“Mounleane” Mirjam Geerligs
Mounleane 14
06 18970807
m.geerligs@live.nl
“Om ‘e Slûs” W. Haak
Compagnonsfeart 59
0516 426244
“Petersburg” W. de Haan
Petersburg 21
0516 481778
“Op de Pole” Minke Harmsma
Hagerank 20
06 52032464
opdepole@gmail.com
“Russchenreed” Almer Douma
Russchenreed 19
06 53483206
almerdouma@hotmail.com
“’t Leantsje” Gré van der Schaaf
Loksleane 30
0516 481235
jschaafvanderschaaf@gmail.com
“Trambrêge” Jeroen Malewicz
detrambrege@hotmail.com
“Tusken Twa Doarpen” Nienke Veenstra 0516 481434
nienke-veenstra@hotmail.com
“Weinterp”    
“Welfingstrjitte” Ellen Zijlstra 06 22089060
ellenzijlstra1966@hotmail.com

Cultuur & Recreatie

Hynstedei Esther Jonkman
Leidijk 8, 8435 VG
06-27148843
hynstedeiwijnjewoude@gmail.com
St. Dorpsfeest Wijnjewoude   dorpsfeestwijnjewoude@gmail.com
CMV Euphonia G. Altena
Weinterp 69
euphoniawijnjewoude@gmail.com
Volkstuinencomplex Boerestreek Siebo Groenewold
Merkebuorren 97
06 228 162 75
vtcboerestreek@wijnjewoude.net
V.V.V. Geesje de Haan

06 15231890
Zangvereniging Looft den Heer

Tineke Vrijburg
Klomstraloane 37

9252 LG BURGUM 

0511 463515
tilmat@kpnplanet.nl

MaatschappelijkeDienstverlening

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik F. Lewin
Mr. Geertswei 15
9241 GJ Wijnjewoude
Tel. 0516 481250
Spoed: 0516 480808
Website
Dorpssteunpunt Wijnjewoude MFC de Swingel
Mr. Geertswei 4

Appie de Haan 06 57521732
Alie Blaauwbroek 0516 481307
dspwijnjewoude@gmail.com

Kom Erbij Alie Blaauwbroek, secretaris

0516 481307 of 0612410897

 
De Zonnebloem Marian Doorgeest

06 24 395 412
marian.doorgeest@gmail.com

Dorkas-Depot Michiel Postma  

EHBO Bakkeveen-Wijnjewoude
Noardkamp 9
9243 KV Bakkeveen
06 28813455
MFC de Swingel

Alex van der Meer, penningmeester

 
Ondernemersvereniging
Wijnjewoude-Hemrik
John van der Veen, voorzitter
ondernemersvereniging@wijnjewoude.net

Plaatselijk Belang
Jan Sijtsema sec.
Merkebuorren 39A

pbwijnjewoude@gmail.com

Stichting Begraafplaats Wijnjewoude T. Beenen
Russchenreed 36
tbeenen@tref.nl
Uitvaartvereniging Eert de doden Tilly Bakker
Gentiaan24

Website

06 331181959


Media

Dorpskrant de Bân Redactie Bân deban@wijnjewoude.net
Wijnjewoude.net Jan Lammert Sijtsema
Merkebuorren 39
e-mail@wijnjewoude.net

Natuur & Milieu

Wijnjewoude Energie Neutraal Frans Pool secr. wen.frl
Vogelwacht Ingrid de Jong
Veerhuisweg 46
0516 491578
ingrid-de-jong@hetnet.nl
Volkstuinencomplex Boerestreek Siebo Groenewold
Merkebuorren 97
06 40595052
vtcboerestreek@wijnjewoude.net
WBE Tsjonger & Ald Djip Gerard Smit
Aylvalan 4
 
REIK Ald Duerswald 14
9241 WN Wijnjewoude
 

Ouderen

ANBO Mevr. Boerrigter 0512 301819
Meer bewegen voor ouderen Mevr. P. v.d. Mei
Te Nijenhuiswei 53
 
     

Sportverenigingen

De Lytse Fjildruters Maaike Herder
Tj. Harkeswei 95
herder1@planet.nl
Gymnastiek vereniging Longa

Jildou Schaap

bestuur@longawijnjewoude.nl
Website
Hengelsportvereniging “It Stikelbearske” René Seefat
Weinterp 31
0516 481271
secretaris@itstikelbearske.nl
IJsclub Great Foarút
Loksleane 38
Ulco de Boer
0516 577840
Schaatstrainingsclub De Kluners Jikkie van der Meer
Compagnonsfaert 58
0516 471579
secretaris@kluners.nl
www.kluners.nl
Survival Bakkeveen Johan Scholte
Kleasterkamp 11
06 43846934
info@survivalbakkeveen.nl
http://survivalbakkeveen.nl/
Tennisvereniging Weningewalde Sportcomplex “Tussen de Wallen”,
Te Nijenhuiswei 26
weningewalde@wijnjewoude.net
Voetbalvereniging ODV

secr. Jaap Haven

www@vvodv.nl

06 38273978

bestuur@vvodv.nl
Volleybalver. DWS Caroline de Lange

06 20238031

dwswijnjewoude@hotmail.com

Schaakclub Bakkeveen (en omstreken)

 

speellocatie: De Driehoek, Merkebuorren 3, Wijnjewoude
speeldagen: elke woensdagavond vanaf 8 uur

Secretaris: J. Zijlstra
tel.: 06 23829269
Schaakclub-bakkeveen.nl