Weer

jul 22 - ma
Wijnjewoude, NL
17°C

Sponsoren

Uitvaartvereniging Eert de doden

Welkom

Korte historie 

De vereniging ‘Eert de Doden’ is in 1914 in de streekdorpen Duurswoude en Wijnjeterp  en in 1974 samengevoegd tot het dorp Wijnjewoude opgericht en ontstaan uit nabuurplicht. Onze vereniging bestaat dan ook al meer dan 100 jaar.

wpead0913e

Als er vroeger een sterfgeval was dan ging men met de pet rond voor de onkosten. De uitvaart werd door vrijwilligers verzorgd. Op basis van dit principe werkt de uitvaartvereniging tot op de dag van vandaag nog steeds. Paard en wagen zijn vervangen door moderne auto’s, maar als u dat wenst bestaat er nog steeds de mogelijkheid om door een koets gereden te worden. Wel is er een uitvaartleider die alles keurig naar de wens van de nabestaanden regelt en verzorgt. De dragers zijn allen afkomstig uit Wijnjewoude. U kunt bij de uitvaartvereniging zowel begrafenissen als crematies laten regelen voor leden en ook voor niet-leden. De vereniging beschikt over eigen materiaal, zoals een rijdende baar en een zinktoestel. Onze uitvaarten worden door uitvaartverzorging  Van der Zwaag (www.vdzwaag.nl) verzorgd. De kosten van de uitvaart kunnen relatief gezien laag worden gehouden, omdat de vereniging met vrijwilligers werkt. Door het lidmaatschap van de vereniging met de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland, aangesloten bij NARDUS, is het mogelijk om ook elders een uitvaart voor onze leden te verzorgen.

Wat doet de uitvaartvereniging voor u?

  • Het verzorgen van de uitvaart naar wens van u of uw nabestaanden.
  • Het regelen van de ‘zakelijke’ aspecten, zoals overlijdensakte gemeentehuis, drukwerk, locatie, bloemen, vervoer, etc.
  • Het voorschieten van rekeningen van de uitvaart. U ontvangt de verzamelnota minus het ledenkortingsbedrag en eventuele polissen.

Wat bieden wij u?

  • Een stukje kostenbewaking.
  • Een vakbekwame, gediplomeerde uitvaartleider en vrijwilligers uit het dorp.
  • Een vereniging die werkt zonder winstoogmerk.
  • Korte lijnen, want alle besluiten worden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering genomen.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl

 

Lees hier het bericht over de lichtjesavond van 2015 klik hier