Over Wijnjewoude


Wijnjewoude is een dorp in het bosrijke Zuidoost Friesland. De omgeving is parkachtig en daardoor recreatief aantrekkelijk. Zo ligt er vlak ten oosten van Wijnjewoude een bijzonder natuurgebied.

Op de heide en in de bossen rondom Wijnjewoude is het fijn wandelen. Diverse routes zijn te volgen, een goed startpunt is het kerkje van Duurswoude.
Ook fietsen op de vele fietspaden die langs en door Wijnjewoude lopen is zeker mogelijk. Start bij Restaurant de Stripe en geniet van een lekker kopje koffie met appelgebak op het einde.

Naast fietsen en wandelen zijn er ook diverse activiteiten in Wijnjewoude. Bekend is het ‘rinkje stekken’ en de jaarlijks georganiseerd ‘Hynstedei’. Ook de goed bezochte braderieën georganiseerd door de VVV mogen er zijn.
Benieuwd naar een actueel overzicht van alle evenenementen? Bekijk de agenda.


Wonen in Wijnjewoude

Wijnjewoude is een dorp in de gemeente Opsterland in het bosrijke Zuidoost Friesland. Het dorp telt ca. 2100 inwoners en is in 1974 ontstaan na de samenvoeging van de dorpen Duurswoude en Wijnjeterp. Het is een van de oudere boerennederzettingen in Opsterland en is gesitueerd op de hogere zandruggen. De omgeving is parkachtig en daardoor recreatief aantrekkelijk. Zo ligt vlak ten oosten van Wijnjewoude een bijzonder natuurgebied: de Duurswouderheide.

Wijnjewoude ligt ook in de nabijheid van de Turfroute. Dit is een recreatieve vaarroute door zuidoost Friesland, het westelijk deel van Drenthe en de kop van Overijssel. De vaarroute slingert als een zilveren lint door mooie natuurgebieden en langs authentieke dorpen. Uniek is dat deze vaarroute vier Nationale Parken verbindt: het Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld, de Alde Feanen en de Weerribben-Wieden.Op 4 kilometer van Wijnjewoude ligt het dorp Bakkeveen, tevens gesitueerd in de bossen, waar attractie- en vakantieparken te vinden zijn. Er is een openluchtzwembad en het grootste doolhofpark van Noord-Nederland. Het gebied tussen Wijnjewoude en Bakkeveen bestaat voornamelijk uit uitgestrekte bossen waar u tevens prachtige wandelingen kunt maken en genieten van het natuurlijk schoon en rust.

Centrale ligging:

Wijnjewoude is een typisch forensendorp, gelegen in de vierhoek Drachten, Groningen, Assen en Heerenveen. Het dorp ligt aan de N381 (Drachten-Assen), waar de komende jaren een 2 x 2-baans weg van wordt gemaakt. De verbinding van en naar het zuiden (Assen) en noorden (Drachten – A7) zal hierdoor nog meer worden verbeterd. In een tijdsbestek van ongeveer een half uur bent u verwijderd van de grootste en belangrijkste steden in Noord-Nederland terwijl u midden in de natuur woont.


Vlag en Wapen

Door de vereniging heraldiek is in overleg met plaatselijk belang deze vlag en wapen voor Wijnjewoude ontworpen.

Het Wapen:

Het Wapen van Wijnjewoude

De dorpen Wijnjeterp en Duurswoude zijn in 1974 samengevoegd tot één dorp met de naam WIJNJEWOUDE. De beide oude dorpen waren streekdorpen en lagen in elkaars verlengde op de zuidelijke zandrug van Opsterland.
De staak in het wapen, die zich in de schildvoet verbreedt, wil dit dorpstype verbeelden.
Door de bijzondere schilddeling zijn er links en rechts van de staak langwerpige schilden ontstaan, die de beide oude dorpen symboliseren: Twee in één schild.
In het heraldisch rechter gedeelte spreken de turven van de afgraving van het hoogveen in de 17de, 18de en 19de eeuw. Vandaag de dag symboliseren ze de turfroute over de Opsterlandse Compagnonsvaart.
De kleuren rood en goud (geel) geven de heide en de zandgrond weer. Zowel bij Wijnjeterp als Duurswoude ligt nog heide: Het Wijnjeterper Schar en de Duurswoudsterheide. Op de heide werd schapenteelt bedreven en in beide dorpen werd boekweit verbouwd. De zilveren boekweitkorrel in de schildvoet van het rechter deel herinnert hieraan.
Turf en boekweit zijn verdwenen; de zandgrond is ontgonnen en geschikt gemaakt voor weiland. De zilveren klaver in het schildhoofd van het rechterdeel symboliseert de hedendaagse veeteelt.
De beide oude dorpen hebben een kerk, die ver buiten de huidige dorpskom staat. Op beide torens staan paarden als windwijzers. Daarom staat in het heraldisch linker deel van het schild een steigerend paard, mede als symbool van het agrarische karakter van het dorp.
In de schildvoet duidt de golvende blauwe dwarsbalk op het Ouddiep, die de noordwestelijke grens van het dorpsgebied vormt. Desgewenst kan men in de golvende dwarsbalk tevens het water van de Opsterlandse Compagnonsvaart zien.

Het wapen is door onze lokale kunstenaar/beeldhouwer J. van Bergen in opdracht van plaatselijk belang in hout gemaakt en is tijdens het 100 jarig bestaansfeest van Plaatselijk Belang Wijnjewoude aan het dorp aangeboden.
Het wapen valt te bewonderen in Multifunctioneel Centrum “De Swingel”.

Het wapen is ook in digitale versie beschikbaar voor bijvoorbeeld drukwerk, klik hier voor het illustrator bestand (Met dank aan Betty de Jong)

De vlag:


De vlag volgt de basisverdeling van het schild. De rode banen symboliseren de heidevelden, terwijl de gele baan het streekdorp verbeeldt. Het geel aan de broekzijde vertegenwoordigt de zandgrond en het blauw het Ouddiep en de Opsterlandse Compagnonsvaart. De witte klaver is het symbool van het huidige boerenbedrijf.

12 juni 1999 J.C. Terluin.

De vlag is destijds in een redelijke oplage gemaakt en verkocht in het dorp.
Er zijn nog enkele exemplaren te koop. Als u interesse heeft kunt u contact met een van de bestuursleden opnemen.