Weer

sep 26 - za
Drachten, NL
8°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Dorpssteunpunt geopend

30-09-2020

Bestuur en aandachtsgebieden

Taakverdeling bestuur Plaatselijk Belang Wijnjewoude 2018 -2019

Naam Taak/functie/aandachtsgebieden
Sybren de Boer (2024) Voorzitter / lid DB
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
Theo van Linde (2019) Vicevoorzitter / lid DB
Klein Groningen
Ouderenhuisvesting / Elkien
Gemeentebedrijf
Coördinatie Evenemententerrein/Muziekkoepel
Vaart/lanen
Auckjen Weidema (2020) Kom Erbij
Sociaal Cultureel werk
Document dorpsvisie / Timpaan
Samenwerking scholen
Dorpsbudget/ Festival en Muziek
Albert van der Velde (2021) Dorpsfilm
Glasvezel
AED slapend
Vaart/lanen
Recreatie bevordering
Contacten ondernemersvereniging
Harry Blaauwbroek (2022) Penningmeester
Gemeentebedrijf
Dorpsbudget/ Festival en Muziek
Ouderenhuisvesting / Elkien
Contact Bestuur MFC De Swingel
Martin de Vries (2023) Secretaris/ lid DB
Info de Bân
Aline Stroetinga (2025) Dodenherdenking
Social Media
Wietske Engwerda (2025) Notulist
Jongeren / oud en nieuw
Samenwerking scholen
Contact Bestuur MFC De Swingel