Weer

apr 18 - do
Drachten, NL
19°C

Agenda

Varen met de Zonnebloem

26-04-2019

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Bestuur en aandachtsgebieden

Taakverdeling bestuur Plaatselijk Belang Wijnjewoude 2018 -2019

Naam Taak/functie/aandachtsgebieden
Grietje Rooks (2016+) Voorzitter/lid DB
aftredend uiterlijk 2019 Contact PB’en Opsterland (informeel)
Klein Groningen
Theo van Linde (2019) Vicevoorzitter/lid DB
Klein Groningen
Ouderenhuisvesting/Elkien
Gemeentebedrijf
Coördinatie Evenemententerrein/Muziekkoepel
Frits van der Meulen (2019) AED slapend, jongeren
aftredend
Auckjen Weidema (2020) Kom Erbij
Sociaal Cultureel werk
Timpaan
Samenwerking scholen (met Auckjen/Janny)
Dorpsbudget/Festival en Muziek (met Grietje)
Albert van der Velde (2021) Dorpsfilm
Glasvezel
Document dorpsvisie
Recreatie bevordering
Contacten ondernemersvereniging
Jeannette van der Molen (2022) Dodenherdenking
‘Gastvrouw’ vergaderingen
Harry Blaauwbroek (2022) Penningmeester
Gemeentebedrijf
Dorpsbudget/ Festival en Muziek (met Auckjen)
Ouderenhuisvesting /Elkien
Contact Bestuur MFC De Swingel (met Wietske)
Martin de Vries (2023) Secretaris/lid DB
Info de Bân
Sybren de Boer (2024) Verkeer
Aspirant lid DB
Wietske Engwerda Notulist
Jongeren/oud en nieuw
Samenwerking scholen (met Auckjen/Janny)
Contact Bestuur MFC De Swingel (met Harry)