Weer

feb 17 - zo
Drachten, NL
8°C

Agenda

Kinderbingo

19-02-2019

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Bestuur en aandachtsgebieden

Taakverdeling bestuur Plaatselijk Belang Wijnjewoude 2018 -2019

Naam Taak/functie/aandachtsgebieden
Grietje Rooks (2016+) Voorzitter/lid DB
aftredend uiterlijk 2019 Contact PB’en Opsterland (informeel)
Klein Groningen
Theo van Linde (2019) Vicevoorzitter/lid DB
Klein Groningen
Ouderenhuisvesting/Elkien
Gemeentebedrijf (met Harry)
Coördinatie Evenemententerrein/Muziekkoepel
Mounleane 87 (met Grietje)
Vaart/lanen (met Albert en Jeannette)
Frits van der Meulen (2019) AED slapend (met Albert)
aftredend
Auckjen Weidema (2020) Kom Erbij
Sociaal Cultureel werk
Document dorpsvisie/Timpaan
Samenwerking scholen (met Auckjen/Janny)
Dorpsbudget/Festival en Muziek (met Grietje)
Albert van der Velde (2021) Dorpsfilm
Glasvezel
AED slapend (met Frits)
Vaart/lanen (met Theo en Jeannette)
Recreatie bevordering
Contacten ondernemersvereniging
Jeannette van der Molen (2022) Dodenherdenking
‘Gastvrouw’ vergaderingen
Vaart/lanen (met Theo en Albert)
Harry Blaauwbroek (2022) Penningmeester
Gemeentebedrijf (met Theo)
Dorpsbudget/ Festival en Muziek (met Auckjen)
Ouderenhuisvesting /Elkien
Contact Bestuur MFC De Swingel (met Wietske)
Martin de Vries (2023) Secretaris/lid DB
Info de Bân
Sybren de Boer (2024) Verkeer
Aspirant lid DB
Wietske Engwerda Notulist
Jongeren/oud en nieuw
Samenwerking scholen (met Auckjen/Janny)
Contact Bestuur MFC De Swingel (met Harry)