Weer

apr 17 - wo
Wijnjewoude, NL
5°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Jaarvergadering Great Foarút

19-04-2024

Bestuur en aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden
Tineke Dreyer (2026)
Voorzitter Nieuwbouw
Dorpsvisie
AED
Gezond Wijnjewoude
MFC De Swingel
Lanen en vaarten
Dodenherdenking
WEN
Harry Blaauwbroek(2022)
Penningmeester Dorpsbudget/Festival en Muziek
Ouderen huisvesting
Nieuwbouw
Gemeentebedrijf
Recreatie
Verkeersveiligheid
Dorpsvisie
Jan Sijtsema (2028))
Secretaris De Bân
Vice-voorzitter Nieuwbouw
Dorpsvisie
Dodenherdenking
PR/media
Aline Stroetinga (2025)
Speeltuinen
Samenwerking scholen
Ondernemersvereniging
Jeugdwerk/Code Hans
Gezondheid- Wijnjewoude
Social Media/ PR
Dorpsvisie
Silvana Broersma (2026)
Recreatie
Dorpsbudget/Festival en Muziek
Jeugdwerk/Code Hans
Gezond Wijnjewoude
Speeltuinen
Dorpsvisie
Wietske Engwerda (2025)
Samenwerking scholen
Jeugdwerk/Code Hans
MFC De Swingel
Gastheer/gastvrouw
Dorpsvisie
Kom erbij
Geert v.d. Sluis (2026)
Dorpsvisie
Recreatie
Sociaal Cultureel Werk
Gezondheid Wijnjewoude
Dodenherdenking