Weer

apr 14 - zo
Wijnjewoude, NL
12°C

Sponsoren

Bestuursleden stellen zich voor

Harry Blaauwbroek (2022)

In Wijnjewoude wonen Alie en ik vanaf 1972 met veel plezier. Onze drie dochters zijn hier opgegroeid maar wonen nu elders met hun gezin.
Alie doet en heeft veel vrijwilligerswerk in het dorp gedaan terwijl ik mij voor mijn werk vaak op grotere afstand bevond. Lange tijd heb ik leiding gegeven aan bedrijven die de aanleg van buisleidingen en gerelateerde installaties verzorgen.

Nu ik in fases meer vrije tijd krijg heb ik in het bestuur van Plaatselijk Belang een groep mensen gevonden waarvan ik verwacht, binnen een gemotiveerd team, wat voor Wijnjewoude te kunnen betekenen. Op deze manier hoop ik nog lang van een Wijnjewoude te kunnen genieten als een plek waar het goed is te wonen.

 

Aline Stroetinga (2025)

Sinds 2016 ben ik weer terug op het “oude nest”. Opgegroeid in Wijnjewoude, kocht ik samen met mijn man Arjan in 2008 een huis in Waskemeer. Hier hebben we met veel plezier gewoond, maar ik wou toch graag terug naar Wijnjewoude. In 2016 kochten we de kapsalon van Fam. Van Wijngaarden, en na een hele verbouwing konden we in juli 2017 ons nieuwe stulpje betrekken. We wonen daar inmiddels met onze 3 zoons met veel plezier. Ik ben werkzaam als after sales manager in het bedrijf van onze vader.
Ik hoor en merk dat er veel inwoners zijn die niet precies weten wat Plaatselijk Belang voor staat of wat we doen. En daar wil ik o.a. mijn steentje aan bijdragen om dat te veranderen, daarnaast zijn voor mij de leefbaarheid en jeugd belangrijke speerpunten.

 

Wietske Engwerda (2025)

Samen met Patrick en onze twee zoons wonen wij sinds 2016 met veel plezier in het buitengebied van Wijnjewoude.
Ik ben werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht en daarnaast doe ik bouwcoördinator werkzaamheden op dezelfde school (teamleider). De afgelopen jaren heb ik op meerdere fusiescholen gewerkt, zo’n fusieproces is erg interessant. Dit komt vooral doordat er meerdere partijen betrokken zijn bij een fusieproces, hierdoor zie je beweging bij ouders, kinderen, school, dorp en gemeente.
De komende jaren wil ik mij graag inzetten voor een leefbaar Wijnjewoude, een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar er activiteiten/voorzieningen zijn voor jong en oud.

 

 

Geert van der Sluis (2026)

Ik woon aan de Hagerank met mijn vrouw Sylvia en mijn 2 kinderen Arne en Eline. Ik ben geboren en opgegroeid in Wijnjewoude. Ik heb altijd aan de vaart gewoond bij mijn ouders die daar een bouwbedrijf hadden. Ik ben zelf in de gezondheidszorg terecht gekomen. Ik heb 2 HBO opleidingen gedaan in Groningen (Fysiotherapie en Medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken). Tijdens mijn studietijd heb ik met veel plezier in Groningen gewoond waarna ik mijn werkzame leven in Oslo (Noorwegen) ben gestart op een afdeling radiotherapie van een ziekenhuis aldaar.
Uiteindelijk na 2 jaar weer teruggekeerd naar Fryslân en in Drachten in Nij Smellinghe als fysiotherapeut werkzaam geraakt. Via een deeltijdstudie gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht nu werkzaam als programmaleider wetenschap in Nij Smellinghe en lector aan de Hanzehogeschool in Groningen. Binnen plaatselijk belang ben ik betrokken bij de werkgroepen gezond Wijnjewoude, wonen en recreatie. Ik hoop vanuit mijn plek in het bestuur van plaatselijk belang een steentje bij te kunnen dragen aan een leefbaar en fijn dorp waar mensen met plezier leven en in optimale gezondheid oud kunnen en willen worden.

 

Silvana Boersma (2026)

Sinds 2013 woon ik samen met Folkert in Wijnjewoude. In 2018 en 2020 mochten wij trotse ouders worden van twee dochters.
Tijdens mijn opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en mijn huidige werk als bewindvoerder WSNP/schuldhulpverlener merk ik dat ik het fijn vind om verbinding te zoeken en ondersteuning te bieden waar mogelijk zodat men een gezonde (financiële) toekomst tegemoet gaat.

Ik vind Wijnjewoude een prachtig dorp om in te wonen waar ik graag mijn steentje aan bijdraag zodat dit voor iedereen geldt. Ook hierbij is het voor mij belangrijk om verbinding te zoeken om een leefbaar dorp te hebben voor jong en oud. Voor mij belangrijke punten waar ik mij mee bezig wil houden zijn positieve gezondheid en jeugd.

 

Tineke Dreijer (2026)

Komend vanuit de Noordoosthoek van onze provincie, woon ik al sinds 1981 samen met mijn man Johannes aan de Russchenreed in Wijnjewoude. Hier zijn ook onze beide zonen opgegroeid. Inmiddels zijn dit volwassen mannen met hun eigen gezinnen.
Ik werk vanaf 1975 in ziekenhuis Nij Smellinghe eerst als verpleegkundige later in een leidinggevende functie, de laatste jaren ben ik daar werkzaam als projectleider. Midden 2021 ben ik met pensioen gegaan en ik hoop meer tijd te krijgen om iets voor dit mooie dorp te kunnen doen waar ik al zo lang woon. In de werkgroep gezond Wijnjewoude hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde maar ook betrokken samenleving, waar het fijn wonen is.

 

Jan Sijtsema (2028)

Tot mijn 20ste heb ik in Wijnjewoude gewoond. Daarna ging ik naar Zaandam, waar ik mijn vrouw Sjoke leerde kennen. Na 8 jaar in Zaandam te hebben gewoond vertrokken we naar Enkhuizen, toen naar Visvliet en daarna volgde Garyp. Sinds eind februari 2020 wonen we met veel plezier in een schuurwoning achter de boerderij van Jan Lammert en Margriet Sijtsema aan de Merkebuorren. Bijna 46 jaar heb ik in het onderwijs mogen werken en nu ben ik met pensioen. Plaatselijk Belang is mij niet onbekend, omdat ik ook in Garyp en Visvliet enkele malen bestuurslid ben geweest. Graag zet ik mij nu in voor mijn geboortedorp Wijnjewoude!