Weer

apr 18 - do
Drachten, NL
19°C

Agenda

Varen met de Zonnebloem

26-04-2019

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Bestuursleden stellen zich voor

Grietje Rooks (2010)
PortretSinds maart 2007 woon ik samen met mijn man Pieter aan de Loksleane. Omdat ik inmiddels gepensioneerd ben heb ik naast mijn hobbies als wandelen en fietsen ook genoeg tijd voor vrijwilligerswerk. Zo ben ik voor het dorpsbelang actief als bestuurssecretaris en zet ik mij daarnaast vooral in op de terreinen welzijn en zorg, ons dorp goed op de kaart zetten via de website en onderhoud ik contacten met verschillende verenigingen in ons dorp. Dat komt omdat deze onderwerpen me boeien en ik daar de nodige kennis van heb. Ook maak ik deel uit van het bestuur van de Willedei.
Het ‘werk’ in Plaatselijk Belang doe ik met overtuiging omdat ik de leefbaarheid in ons dorp belangrijk vindt. In de komende jaren zal er, vanuit de gemeente, steeds meer worden gevraagd van de dorpen en haar bewoners en het is zeer boeiend om daarop te anticiperen. Ik kan het aanbevelen omdat het blikverruimend is en uitdagend. Vanuit PB zijn we altijd bereid om mee te doen met pilots vanuit de gemeente. Een laatste voorbeeld daarvan is de pilot dorpsbudgetten.

 

Frits van der Meulen (2013)

Ik woon al mijn hele leven in Wijnjewoude, ben getrouwd met Wilma Jongsma en samen hebben wij 3 kinderen. De oudste is een meid en de andere 2 zijn jongens. Wij hebben de bloemenwinkel in het dorp. (Aan de Weinterp 1)
Zelf ben ik ook nog werkzaam als uitvoeder in het kabel en leidingwerk. Verder geef ik keeperstrainingen aan de senioren en de jeugd bij O.D.V, en zit ik nog in het bestuur van de buurtvereniging.
Het PB vind ik belangrijk omdat je dan met hele dorp bezig bent en probeert om zo het hele dorp weer elkaar te brengen. Het bezig zijn voor jong en oud boeit mij het meest. Als aandachtsgebied heb ik bijvoorbeeld gekozen voor de samenwerking tussen de scholen. Dus als er bij u de vraag komt om in het PB bestuur plaats te nemen is dat zeer de moeite waard om het wel te doen. Ik hoop dat we elkaar in de toekomst eens tegen komen.

 

Theo van Linde (2013)
PortretAl vanaf 1983 woon ik in Wijnjewoude. Momenteel samen met mijn Griet aan de Russchenreed.
Ik ben inmiddels gepensioneerd en werkte voorheen als projectleider in de bouw. Met mijn ervaring wil ik mij in Plaatselijk Belang vooral inzetten op de terreinen van woningbouw, inrichting dorp, onderhoud, dorpshuis etc. Zo kon ik mij in mijn eerste bestuursjaar bijvoorbeeld uitleven op de realisatie van de jeugdontmoetingsplek Te Plak.
Ik vind het heel belangrijk en ook leuk om iets voor het dorp te betekenen. Het geeft voldoening en daarnaast ook veel sociaal contact. In kan het echt aanbevelen.

 

 

Auckjen Weidema (2014)
PortretVanaf 1986 woon ik samen met mijn man Oeds aan de Compagnonsvaart. Wij hebben twee kinderen.Verscheidene jaren heb ik in de kinderopvang gewerkt. De laatste jaren heb ik me veel bezig gehouden met de samenwerking van verschillende organisaties binnen de brede scholen in Groningen. Per 1 januari 2013 ben ik met pensioen zodat ik nu meer tijd heb om andere activiteiten op te pakken.
Het werk in Plaatselijk Belang lijkt me interessant. Ik krijg hierdoor meer inzicht wat erin Wijnjewoude speelt. Ik hoop mijn steentje bij te dragen om voor iedereen in Wijnjewoude een plezierig leefklimaat te behouden.

 

 

Albert van der Velde (2015)
plaatselijk belang 2015 (11)Ik ben geboren en getogen in Ureterp en sinds 2002 wonen we in Wijnjewoude. Getrouwd met Greethilda en we hebben drie kinderen, twee meiden en een jongen. Voordat we naar Wijnjewoude kwamen hebben we 7 jaar in Slootdorp (Wieringermeerpolder) gewoond. Nu wonen we alweer bijna 8 jaar aan de Lavindelheide 2.
Sinds 2012 werk ik als Systeembeheerder bij de gemeente Westerveld in Diever. Hier verzorg ik samen met twee collega’s de gehele automatiseringsomgeving.

De komende jaren wil ik meewerken aan een leefbaar Wijnjewoude waar het voor iedereen prettig wonen is en waar voor jong en oud voorzieningen zijn.

 

Jeanette van der Molen (2016)

Ik ben geboren en getogen in Veenhuizen.  Daarna ben ik via Harlingen , Groningen in 1995 in Wijnjewoude beland doordat ik trouwde met de plaatselijke bakker Ids van der Molen.  Wij hebben 3 kinderen, Hiltje, Aaltje en Geert.
Naast mijn gezin ben ik werkzaam in het Martini Ziekenhuis op de dialyseafdeling.  Daar houd ik mij naast de dialysebehandeling vooral bezig met de ouderen en de palliatieve zorg.
Het wonen in Wijnjewoude bevalt mij prima, ik geniet van ons dorp en de prachtige omgeving.  Om een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van ons dorp heb ik sinds kort gekozen voor een functie bij Plaatselijk belang.  Wat mijn taak hierbinnen precies zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk.  Ik hoop dat ik in de toekomst een steentje bij kan dragen om ons dorp ook leefbaar te houden voor de kwetsbare inwoners .

 

Harry Blaauwbroek (2016)

In Wijnjewoude wonen Alie en ik vanaf 1972 met veel plezier. Onze drie dochters zijn hier opgegroeid maar wonen nu elders met hun gezin.
Alie doet en heeft veel vrijwilligerswerk in het dorp gedaan terwijl ik mij voor mijn werk vaak op grotere afstand bevond. Lange tijd heb ik leiding gegeven aan bedrijven die de aanleg van buisleidingen en gerelateerde installaties verzorgen.

Nu ik in fases meer vrije tijd krijg heb ik in het bestuur van Plaatselijk Belang een groep mensen gevonden waarvan ik verwacht, binnen een gemotiveerd team, wat voor Wijnjewoude te kunnen betekenen. Op deze manier hoop ik nog lang van een Wijnjewoude te kunnen genieten als een plek waar het goed is te wonen.

 

Martin de Vries (2017)

Sinds december 2014 wonen mijn vrouw Baukje en ik met veel plezier in Wijnjewoude. Ik ben opgegroeid in Marum en heb tijdens mijn studie Staats- en Bestuursrecht in Groningen gewoond. Tijdens mijn studie had ik een bijbaantje in het Hampshire Hotel in Groningen, waar ik in de weekends ontbijt maakte voor de gasten. Ik merkte dat mijn passie in de horeca lag en door hard werken heb ik mij in het hotel kunnen ontwikkelen tot mijn huidige functie: assistent hotelmanager. Toen wij het huis aan de Weinterp 5 hadden gekocht, kenden wij Wijnjewoude amper maar vanuit onze omgeving hoorden we alleen maar positieve verhalen over het dorp. Inmiddels zijn wij er zelf ook achter wat een gezellige, sociale en betrokken gemeenschap Wijnjewoude is. Het is ook om die reden dat ik mij met veel enthousiasme wil inzetten voor PB: ik wil er graag aan bijdragen om er voor te zorgen dat Wijnjewoude een dorp is en blijft waar mensen naar elkaar omkijken en met veel plezier willen wonen.

 

 

 

fotografie: Sietske Bouma.