Weer

sep 29 - di
Drachten, NL
16°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Dorpssteunpunt geopend

30-09-2020

Bestuursleden stellen zich voor

Theo van Linde (2019)
Al vanaf 1983 woon ik in Wijnjewoude. Momenteel samen met mijn Griet aan de Russchenreed.
Ik ben inmiddels gepensioneerd en werkte voorheen als projectleider in de bouw. Met mijn ervaring wil ik mij in Plaatselijk Belang vooral inzetten op de terreinen van woningbouw, inrichting dorp, onderhoud, dorpshuis etc. Zo kon ik mij in mijn eerste bestuursjaar bijvoorbeeld uitleven op de realisatie van de jeugdontmoetingsplek Te Plak.
Ik vind het heel belangrijk en ook leuk om iets voor het dorp te betekenen. Het geeft voldoening en daarnaast ook veel sociaal contact. In kan het echt aanbevelen.

 

 

Albert van der Velde (2021)
Ik ben geboren en getogen in Ureterp en sinds 2002 wonen we in Wijnjewoude. Getrouwd met Greethilda en we hebben drie kinderen, twee meiden en een jongen. Voordat we naar Wijnjewoude kwamen hebben we 7 jaar in Slootdorp (Wieringermeerpolder) gewoond. Nu wonen we alweer bijna 8 jaar aan de Lavindelheide 2.
Sinds 2012 werk ik als Systeembeheerder bij de gemeente Westerveld in Diever. Hier verzorg ik samen met twee collega’s de gehele automatiseringsomgeving.

De komende jaren wil ik meewerken aan een leefbaar Wijnjewoude waar het voor iedereen prettig wonen is en waar voor jong en oud voorzieningen zijn.

 

Harry Blaauwbroek (2022)

In Wijnjewoude wonen Alie en ik vanaf 1972 met veel plezier. Onze drie dochters zijn hier opgegroeid maar wonen nu elders met hun gezin.
Alie doet en heeft veel vrijwilligerswerk in het dorp gedaan terwijl ik mij voor mijn werk vaak op grotere afstand bevond. Lange tijd heb ik leiding gegeven aan bedrijven die de aanleg van buisleidingen en gerelateerde installaties verzorgen.

Nu ik in fases meer vrije tijd krijg heb ik in het bestuur van Plaatselijk Belang een groep mensen gevonden waarvan ik verwacht, binnen een gemotiveerd team, wat voor Wijnjewoude te kunnen betekenen. Op deze manier hoop ik nog lang van een Wijnjewoude te kunnen genieten als een plek waar het goed is te wonen.

 

Martin de Vries (2023)

Sinds december 2014 wonen mijn vrouw Baukje en ik met veel plezier in Wijnjewoude. Ik ben opgegroeid in Marum en heb tijdens mijn studie Staats- en Bestuursrecht in Groningen gewoond. Tijdens mijn studie had ik een bijbaantje in het Hampshire Hotel in Groningen, waar ik in de weekends ontbijt maakte voor de gasten. Ik merkte dat mijn passie in de horeca lag en door hard werken heb ik mij in het hotel kunnen ontwikkelen tot mijn huidige functie: assistent hotelmanager. Toen wij het huis aan de Weinterp 5 hadden gekocht, kenden wij Wijnjewoude amper maar vanuit onze omgeving hoorden we alleen maar positieve verhalen over het dorp. Inmiddels zijn wij er zelf ook achter wat een gezellige, sociale en betrokken gemeenschap Wijnjewoude is. Het is ook om die reden dat ik mij met veel enthousiasme wil inzetten voor PB: ik wil er graag aan bijdragen om er voor te zorgen dat Wijnjewoude een dorp is en blijft waar mensen naar elkaar omkijken en met veel plezier willen wonen.

 
Aline Stroetinga (2025)

Sinds 2016 ben ik weer terug op het “oude nest”. Opgegroeid in Wijnjewoude, kocht ik samen met mijn man Arjan in 2008 een huis in Waskemeer. Hier hebben we met veel plezier gewoond, maar ik wou toch graag terug naar Wijnjewoude. In 2016 kochten we de kapsalon van Fam. Van Wijngaarden, en na een hele verbouwing konden we in juli 2017 ons nieuwe stulpje betrekken. We wonen daar inmiddels met onze 3 zoons met veel plezier. Ik ben werkzaam als after sales manager in het bedrijf van onze vader.
Ik hoor en merk dat er veel inwoners zijn die niet precies weten wat Plaatselijk Belang voor staat of wat we doen. En daar wil ik o.a. mijn steentje aan bijdragen om dat te veranderen, daarnaast zijn voor mij de leefbaarheid en jeugd belangrijke speerpunten.

 

Wietske Engwirda (2025)

 

 

 

 

 

Geert van der Sluis (beoogd lid (2026))

 

 

 

 

 

Silvana Boersma (beoogd lid (2026))

 

 

 

 

 

Tineke Dreijer (beoogd lid 2026)