Weer

nov 28 - zo
Drachten, NL
2°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Blowing Away in concert

28-11-2021

Dorpsbudget

Wat is het dorpsbudget en op welke wijze kunt u uw aanvraag indienen

Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten.
De werkgroep dorpsbudget bestaat uit: Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma Linthorst, Henk van Straten, Albert van der Velde en Harry Blaauwbroek.
Zij beoordelen de aanvragen vanuit door de gemeente vastgestelde criteria en middels richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Gewerkt wordt met een standaard aanvraagformulier.
Voor 2021 heeft Wijnjewoude een bedrag van ongeveer € 4.128,80 ontvangen van de gemeente. Dit bedrag is samengesteld uit een basisbedrag van € 2.500,- verhoogd met € 0,80 per inwoner.

Wat moet je doen om in 2021 in aanmerking te komen voor een bijdrage?

Je vult het aanvraagformulier in waarin u in het kort omschrijft voor welk project of activiteit u het geld wilt gaan besteden. Lees eerst de richtlijnen van de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude.

Mocht je vragen hebben dan kunt u deze stellen via de mail of bellen met Ruurd van der Woude 0516 481391 of 06 30414910.

Verantwoording Dorpsbudget 2020

In 2020 zijn dertien aanvragen ingediend waarvan er tien zijn gehonoreerd.

Financiële verantwoording Dorpsbudget  2020
Inkomsten Uitgaven
Gemeente Opsterland € 4.128,80
Restant 2019 € 5.528,26
Klein Groningen buurtapp € 100,00
Petersburg buurtapp € 100,00
Loksleane buurtapp € 100,00
De Trambrêge buurtapp € 100,00
Kaartactie PBW € 1.200,00
Vossenjacht basisschooljeugd € 43,70
Simmer yn Wynjewâld € 401,47
Kerstactie, ouderen en eenzamen € 205,48
Kerstverlichting De Koepel € 299,75
  Totalen € 9.657,06 € 2.550,40
  Restant 2020 € 7.106,66