Weer

jan 21 - di
Drachten, NL
5°C

Agenda

Spelmiddag van de soos

22-01-2020

Dorpsbudget

Wat is het dorpsbudget en op welke wijze kunt u uw aanvraag indienen

Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten.
De werkgroep dorpsbudget, bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Auckjen Weidema en Harry Blaauwbroek , zullen de aanvragen beoordelen vanuit de vastgestelde criteria vanuit de gemeente en middels de richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Gewerkt met een standaardaanvraag formulier.
Voor 2019 heeft Wijnjewoude een bedrag van € 4.116,00 ontvangen van de gemeente; dit bedrag is op gebouwd uit een basisbedrag van € 2.500,00 verhoogd met een bedrag van € 0,80 per inwoner.

Wat moet u doen om in 2019 in aanmerking te komen voor een bijdrage?

U vult het aanvraagformulier in waarin u in het kort omschrijft voor welk project of activiteit u het geld wilt gaan besteden. Lees eerst de richtlijnen van de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude. De aanvraag moet uiterlijk 13 april 2019 binnen zijn.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via de mail of bellen met Ruurd van der Woude 0516 481391 of 06 30414910.

Financiële verantwoording 2018
Ontvangen 2018 Uitgaven 2018
Gemeente Opsterland € 4.128,80 Hynstedei € 200,00
Over dorpsbudget 2017 € 1.398,80 Pubquiz € 38,55
Bijdrage speeltuin Loksleane € 500,00
Bijdrage speeltuin Nije Buurt € 500,00
Onkosten 4 mei-viering € 130,00
Gem. vergunning Midjier € 155,40
Lichtjesavond € 480,09
Familiedag ODV € 200,00
Burendag De Witte Zwaan € 75,00
Free Running de Swingel € 137,32
Totaal in kas € 5.527,60 Totaal uitgaven € 2.416,36
Restant 2018 € 3.111,24