Weer

feb 17 - zo
Drachten, NL
8°C

Agenda

Kinderbingo

19-02-2019

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Dorpsbudget

Wat is het dorpsbudget en op welke wijze kunt u uw aanvraag indienen

Met ingang van 2014 is het dorpsbudget een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Met dit dorpsbudget krijgt elk dorp de vrijheid om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten.
De werkgroep dorpsbudget, bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Auckjen Weidema en Grietje Rooks, zullen de aanvragen beoordelen. Hierbij hanteren zij, behalve de door de gemeente vastgestelde criteria, ook de richtlijnen die de werkgroep dorpsbudget (met instemming van Plaatselijk Belang), heeft opgesteld. Gewerkt wordt met een standaard aanvraagformulier.
Voor 2018 heeft Wijnjewoude een bedrag van ca. € 4.128,80 ontvangen van de gemeente; dit bedrag is op gebouwd uit een basisbedrag van € 2.500 verhoogd met een bedrag van € 0,80 per inwoner.

Wat moet u doen om in 2019 in aanmerking te komen voor een bijdrage?

U vult het aanvraagformulier in waarin u in het kort omschrijft voor welk project of activiteit u het geld wilt gaan besteden. Lees eerst de richtlijnen van de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude. De aanvraag moet uiterlijk 13 april 2019 binnen zijn.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via de mail of bellen met Grietje Rooks tel. 0516-491350.

Verantwoording toekenningen dorpsbudget 2017
Ontvangen 2017 Uitgaven 2017
Gemeente Opsterland € 4.133,60 Bijdrage website € 150,00
over dorpsbudget 2016 € 200,08 Kom Erbij € 500,00
retour Midjier € 231,14 Midjier € 1.559,91
Jeu de boules 2015 € 500,00
DWS Beachvolleybalveld € 300,00
onkosten koepelfeestje € 156,11
Totaal in kas  € 4.564,82 Totaal uitgaven                                         € 2.934,88
Restant 2017 € 1.629,94
Nog te betalen/toezeggingen:
Toezegging Hynstedei 2017: € 200,00
Speeltuin Te Nijenhuiswei € 500,00
Speeltuin Loksleane € 500,00
Resteert en gaat over naar 2018 € 429,94