Weer

jan 30 - ma
Drachten, NL
6°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Klaverjassen bij ODV

03-02-2023

Dorpsbudget

Wat is het dorpsbudget en op welke wijze kunt u uw aanvraag indienen

Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten.
De werkgroep dorpsbudget bestaat uit: Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma Linthorst, Henk van Straten, Silvana Broersma en Harry Blaauwbroek.
Zij beoordelen de aanvragen vanuit door de gemeente vastgestelde criteria en middels richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Gewerkt wordt met een standaard aanvraagformulier.
Voor 2021 heeft Wijnjewoude een bedrag van ongeveer € 4.139,20 ontvangen van de gemeente. Dit bedrag is samengesteld uit een basisbedrag van € 2.500,- verhoogd met € 0,80 per inwoner. Er is sprake dat de gemeente het subsidiebedrag voor 2022 wil verhogen maar daar is nu nog niets over bekend gemaakt.

Wat moet je doen om in 2021 in aanmerking te komen voor een bijdrage?

Je vult het aanvraagformulier in waarin u in het kort omschrijft voor welk project of activiteit u het geld wilt gaan besteden. Lees eerst de richtlijnen van de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude.
Let op! Voor 2022 zijn de richtlijnen tijdelijk verruimd.

Mocht je vragen hebben dan kun je deze stellen via de mail pbwijnjewoude@gmail.com of bellen met Ruurd van der Woude 0516 481391 of 06 30414910.

Verantwoording Dorpsbudget 2021

In 2021 zijn negen aanvragen ingediend waarvan er vijf zijn gehonoreerd, drie ingetrokken en één aanvraag is afgewezen. Eén aanvraag is nog niet volledig gedeclareerd. Voor twee goedgekeurde aanvragen van 2020 is in verband met corona uitstel tot 2023 toegezegd.

Toezegging Inkomsten Uitkeringen
Saldo 2020 € 7.106,66
Gemeente Opsterland € 4.139,20
Samen Wijnjewoude kerstattentie 2020 € 300,00 € 300,00
Aanschaf duofiets € 1.000,00 € 1.000,00
Trainingsruimte Longa ivm corona € 400,00 € 400,00
Bloembakken dorpsgrens (nog niet afgerond) € 600,00 € 140,33
Speel- en ontmoetingsproject Wijnjewoude € 1.500,00 € 1.500,00
Pannakooi € 200,00 € 110,00
Totalen € 4.000,00 € 11.245,86 € 3.450,33
Verschil inkomsten / uitkeringen € 7.795,53
Nog te ontvangen declaraties € 1.959,67
Overblijvende middelen 2021 € 5.835,86

Het financiële deel van het dorpsbudget wordt via de administratie van Plaatselijk Belang Wijnjewoude afgehandeld en is daarbij onderdeel van de jaarlijkse kascontrole.