Weer

mei 20 - ma
Wijnjewoude, NL
14°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Op avontuur in de natuur

22-05-2024

Dorpsbudget

Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten.

Na de coronaperiode heeft het aantal aanvragen zich in 2022 weer hersteld tot een gebruikelijk aantal. Alle aanvragen werden gehonoreerd en één daar van is nog niet tot uitvoering gekomen.

De werkgroep dorpsbudget bestaat uit: Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma Linthorst, Henk van Straten, Silvana Broersma en Harry Blaauwbroek.
Zij beoordelen de aanvragen vanuit door de gemeente vastgestelde criteria en middels richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Gewerkt wordt met een standaard aanvraagformulier.
Voor 2022 heeft Wijnjewoude een bedrag van € 4142,40 ontvangen van de gemeente. Dit bedrag is samengesteld uit een basisbedrag van € 2.500,- verhoogd met € 0,80 per inwoner. Eind oktober kreeg het Dorpsbudget een extra bijdrage van € 1.656,96 van de gemeente. Deze bijdrage kwam vanuit een deels ongebruikte subsidiepot voor coronamaatregelen. Er was sprake van dat de gemeente het subsidiebedrag voor 2022 wilde verhogen maar daar is niets meer van vernomen.

Wat moet je doen om in 2023 in aanmerking te komen voor een bijdrage?

Je vult het aanvraagformulier in waarin je in het kort omschrijft voor welk project of activiteit je het geld wilt gaan besteden. Lees eerst de richtlijnen van de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude.

Mocht je vragen hebben dan kun je deze stellen via de mail pbwijnjewoude@gmail.com of bellen met Ruurd van der Woude 0516 481391 of 06 30414910.

Verantwoording Dorpsbudget 2022

 

Toezegging Inkomsten Uitkeringen
Saldo 2021  €   7.835,86
Gemeente Opsterland  €   4.142,40
Extra bijdrage gemeente Opsterland  €   1.656,96
Bloembakken restant 2021  €      459,67  €      459,67
Renovatie IJsbaan  €   1.000,00
Koningsdag  €      270,00  €      170,00
Bloembakken  €      600,00  €      600,00
Dorpsvlag  €      800,00  €      800,00
Running Dinner  €   1.500,00  €      173,07
Kerstoptredens Wâldhûs en De Koepel  €      500,00  €      445,22
Stichting Eindejaarsfeest  €   1.500,00  €   1.500,00
Totalen  €   6.629,67  € 13.635,22  €   4.147,96
Verschil inkomsten / uitkeringen  €   9.487,26
Van de € 4.147,96 in 2023 uitgekeerd  €   1.922,12
Nog te ontvangen declaraties  €   1.000,00

Het financiële deel van het dorpsbudget wordt via de administratie van Plaatselijk Belang Wijnjewoude afgehandeld en is daarbij onderdeel van de jaarlijkse kascontrole.