Weer

jan 16 - za
Drachten, NL
1°C

Sponsoren

Dorpsbudget

Wat is het dorpsbudget en op welke wijze kunt u uw aanvraag indienen

Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten.
De werkgroep dorpsbudget, bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude (vz), Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Albert van der Velde en Harry Blaauwbroek , zullen de aanvragen beoordelen vanuit de vastgestelde criteria vanuit de gemeente en middels de richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Gewerkt met een standaardaanvraag formulier.
Voor 2020 heeft Wijnjewoude een bedrag van ongeveer € 4.116,00 ontvangen van de gemeente; dit bedrag is op gebouwd uit een basisbedrag van € 2.500,00 verhoogd met een bedrag van € 0,80 per inwoner.

Wat moet je doen om in 2020 in aanmerking te komen voor een bijdrage?

Je vult het aanvraagformulier in waarin u in het kort omschrijft voor welk project of activiteit u het geld wilt gaan besteden. Lees eerst de richtlijnen van de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude.

Mocht je vragen hebben dan kunt u deze stellen via de mail of bellen met Ruurd van der Woude 0516 481391 of 06 30414910.

 

Verantwoording Dorpsbudget 2019

In 2019 zijn acht aanvragen ingediend waarvan er zeven zijn gehonoreerd. Hiervan moeten nog twee aanvragen worden verrekend. In september heeft de werkgroep bekendgemaakt ondersteuning te bieden aan buurten om een WhatsApp Buurtpreventie op te zetten. Deze actie loopt nog tot 1 april 2020. Na die datum kunnen geen declaraties meer worden ingediend. Per buurtvereniging is € 100,- beschikbaar.
Voorwaarde is dat alle buurtbewoners, dus ook degenen die geen lid van de betreffende buurtvereniging zijn, aan de app kunnen meedoen.
Ook buurten die al een app hebben ingericht komen in aanmerking voor de bijdrage.
Voor vragen kun je contact opnemen met Harry Blaauwbroek, 06 51887468.

Financiële verantwoording Dorpsbudget  2019
Inkomsten Uitgaven
Gemeente Opsterland € 4.116,00
Restant 2018 € 3.111,24
VPO Supermarkt € 250,00
Wynjewâld Fair € 526,82
Verlichting Koepel € 722,16
Russchenreed Buurtapp € 100,00
‘t Leantsje Buurtapp € 100,00
Totalen € 7.227,24 € 1.698,98
Restant 2019 € 5.528,26