Richtlijnen en voorwaarden

De activiteiten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor het budget Festival en Muziek
  • Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en de saamhorigheid binnen het dorp
  • De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door inwoners uit Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude en in principe dient de toegang gratis te zijn
  • De activiteiten waarvoor het budget Festival en Muziek wordt ingezet mogen geen structureel karakter hebben
  • Mocht het jaarlijks beschikbare bedrag niet worden gebruikt dan wordt het resterende bedrag mee genomen naar het daaropvolgende jaar.