Weer

sep 28 - do
Drachten, NL
19°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Collectantenoverleg

28-09-2023

Budget Festival en Muziek

Het budget Festival en Muziek is in 2017 ontstaan nadat de stichting Willedei Wynjewâld was opgeheven. Het resterende geld is beschikbaar gesteld aan Plaatselijk Belang Wijnjewoude voor besteding aan activiteiten die voldoen aan doelen zoals beschreven in de statuten van de stichting Willedei Wynjewâld: “het organiseren van één of meer festivals in Wijnjewoude, met behulp van vrijwilligers, waar buiten op straat en/of binnen zang, muziek, toneel, cabaret, theater, gym enz. wordt opgevoerd en het presenteren van verenigingen, organisaties en bedrijven”. Per jaar wordt het bedrag van € 1.066,42 beschikbaar gesteld. In beperkte mate kan hiervan worden afgeweken.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget moet je aanvraag verder te voldoen aan de volgende criteria:
• Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp
• De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door inwoners van Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude
• De activiteiten waarvoor het budget Festival en Muziek wordt ingezet, mogen geen structureel karakter te hebben

Wat moet je doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek

Vul het aanvraagformulier in en omschrijf kort voor welke activiteit(en) je het gevraagde geld wilt gaan besteden. Raadpleeg daarbij de richtlijnen en voorwaarden.

Als je vragen hebt dan kun je die stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met Ruurd van der Woude; 0516 481391 of 06 30414910.

Verantwoording van de werkgroep Festival en Muziek

De werkgroep bestaat uit Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma Linthorst, Henk van Straten, Silvana Broersma en Harry Blaauwbroek.
In 2022 zijn drie aanvragen ontvangen en goedgekeurd.

Financiële verantwoording van Festival en Muziek 2022
Festival en Muziek beschikte op 31-12-2022 nog over € 4.395,05. Theatervoorstelling Hakim heeft een bijdrage van € 765,50 ontvangen. Dit was een voorstelling die oorspronkelijk in 2021 zou hebben plaatsgevonden.
Voor het muziekevenement ter gelegenheid van de heropening van De Swingel is € 750,- beschikbaar gesteld en uitgekeerd. Het koorproject “Iets nieuws beginnen” kan € 250,- tegemoet zien voor een project in 2023. Het Eindejaarfeest heeft een bijdrage van € 500,- toegekend gekregen. Dit bedrag is in 2023 door het dorpsbudget betaald.
Voor 2023 is weer € 1.066,42 beschikbaar.