Weer

nov 28 - zo
Drachten, NL
2°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Blowing Away in concert

28-11-2021

Budget Festival en Muziek

Het budget Festival en Muziek is in 2017 ontstaan nadat de Stichting Willedei Wynjewald was opgeheven en het resterende geld beschikbaar was gesteld aan Plaatselijk Belang voor activiteiten die voldoen aan de doelen zoals deze beschreven stonden in de statuten van de eerder genoemde stichting.

De stichting Willedei Wynjewald had in haar statuten het volgende omschreven:
“Het organiseren van een of meer festivals in Wijnjewoude, met behulp van vrijwilligers, waarbij buiten op straat en/of binnen zang, muziek, toneel,cabaret, theater, gym enz. opgevoerd wordt en het zich ook presenteren van andere verenigingen, organisaties en bedrijven”.

Richtlijnen en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek

De activiteiten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en de saamhorigheid binnen het dorp
  • De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door inwoners uit Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude en in principe dient de toegang gratis te zijn
  • De activiteiten waarvoor het budget Festival en Muziek wordt ingezet mogen geen structureel karakter hebben.

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft besloten om de aanvragen voor het budget Festival en Muziek onder te brengen bij de werkgroep die ook de aanvragen voor het dorpsbudget behandeld.
Deze werkgroep bestaat uit Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma Linthorst, Henk van Straten, Albert van der Velde en Harry Blaauwbroek.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek

Vul het aanvraagformulier in en omschrijf kort voor welke activiteit(en) u het gevraagde geld wilt gaan besteden. Raadpleeg daarbij de richtlijnen en voorwaarden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met Ruurd van der Woude 0516 481391 of 06 30414910

Verantwoording van de werkgroep Festival en Muziek 2020

Het afgelopen jaar zijn er geen aanvragen voor dit budget ontvangen. Kryst troch de Buorren 2019 heeft een declaratie ingediend. Voor 2021 is het vooraf vastgestelde bedrag van € 1.066,42 beschikbaar.

Verantwoording 2020

Inkomsten Uitgaven
2020 Totaal beschikbaar € 6.148,86
Kryst troch de Buorren  € – € 238,31
Totaal  € – € 238,31
2021 Totaal beschikbaar € 5.910,55
2021 Bestedingsruimte € 1.066,42