Weer

jan 30 - ma
Drachten, NL
6°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Klaverjassen bij ODV

03-02-2023

Budget Festival en Muziek

Het budget Festival en Muziek is in 2017 ontstaan nadat de stichting Willedei Wynjewâld was opgeheven. Het resterende geld is beschikbaar gesteld aan Plaatselijk Belang Wijnjewoude voor besteding aan activiteiten die voldoen aan doelen zoals deze stonden beschreven in de statuten van de stichting Willedei Wynjewâld; “het organiseren van één of meer festivals in Wijnjewoude, met behulp van vrijwilligers, waar buiten op straat en/of binnen zang, muziek, toneel, cabaret, theater, gym enz. wordt opgevoerd en het zich ook presenteren van verenigingen, organisaties en bedrijven”.
Per jaar wordt het bedrag van € 1.066,42 beschikbaar gesteld. In beperkte mate kan hiervan worden afgeweken.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget dient uw aanvraag verder te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp.
  • De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door inwoners van Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude De activiteiten waarvoor het budget Festival en Muziek wordt ingezet mogen geen structureel karakter te hebben.
Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek

Vul het aanvraagformulier in en omschrijf kort voor welke activiteit(en) u het gevraagde geld wilt gaan besteden. Raadpleeg daarbij de richtlijnen en voorwaarden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met Ruurd van der Woude 0516 481391 of 06 30414910

Verantwoording van de werkgroep Festival en Muziek 2020

De werkgroep bestaat uit Ruurd van der Woude (vz), Sybout Posthuma Linthorst,  Henk van Straten, Silvana Broersma en Harry Blaauwbroek. Het afgelopen jaar is er één aanvraag voor dit budget ontvangen en goedgekeurd. Deze activiteit is, in verband met de corona pandemie, uitgesteld naar 2022.

Financiële verantwoording van Festival en Muziek 2021

Festival en Muziek beschikte in 2021 over € 5.910,55. Theatervoorstelling Hakim was het afgelopen jaar de enige aanvraag met een toegekend bedrag van € 1.149,50. De voorstelling is uitgesteld naar 22 februari 2022. Voor 2022 is er € 1.066,42 beschikbaar.