Weer

jan 21 - di
Drachten, NL
5°C

Agenda

Spelmiddag van de soos

22-01-2020

Budget Festival en Muziek

Het budget Festival en Muziek is in 2017 ontstaan nadat de Stichting Willedei Wynjewald was opgeheven en het resterende geld beschikbaar was gesteld aan Plaatselijk Belang voor activiteiten die voldoen aan de doelen zoals deze beschreven stonden in de statuten van de eerder genoemde stichting.

De stichting Willedei Wynjewald had in haar statuten het volgende omschreven:
“Het organiseren van een of meer festivals in Wijnjewoude, met behulp van vrijwilligers, waarbij buiten op straat en/of binnen zang, muziek, toneel,cabaret, theater, gym enz. opgevoerd wordt en het zich ook presenteren van andere verenigingen, organisaties en bedrijven”.

Richtlijnen en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival/Muziek

De activiteiten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en de saamhorigheid binnen het dorp
  • De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door inwoners uit Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude en in principe dient de toegang gratis te zijn
  • De activiteiten waarvoor het budget Festival en Muziek wordt ingezet mogen geen structureel karakter hebben.

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft besloten om de aanvragen voor het budget Festival en Muziek onder te brengen bij de werkgroep die ook de aanvragen voor het dorpsbudget behandeld.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek

Vul het aanvraagformulier in en omschrijf kort voor welke activiteit(en) u het gevraagde geld wilt gaan besteden. Raadpleeg daarbij de richtlijnen en voorwaarden.

Wanneer moet uw aanvraag binnen zijn

De aanvraag moet uiterlijk op 13 april 2019 binnen zijn. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met Ruurd van der Woude 0516 481391 of 06 30414910

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de werkgroep dorpsbudget waarvan
Ruurd van der Woude voorzitter is.

Verantwoording 2018

Beschikbaar 2018 Uitgaven 2018
Bestedingsruimte 2018: € 1.066,42 Vergunning Kryst Koepel: € 50,90
Restant 2017: € 278,92 Concert Nocht en Wille: € 252,95
Restant 2018: € 762,57
Totaal uitgaven: € 303,85

Het  bedrag € 1.041,49 gaat volgens de vastgestelde afspraken mee naar 2019.