Weer

nov 28 - zo
Drachten, NL
3°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Blowing Away in concert

28-11-2021

Vergaderdata 2020

De bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats op maandag of dinsdag, volgens onderstaand rooster. Aanvang 19.45 uur in MFC De Swingel

11 februari
10 maart
24 maart Algemene Ledenvergadering
14 april
12 mei
9 juni
14 juli
8 september
13 oktober
10 november
8 december

Spreekuur PB
Direct voorafgaand aan elke bestuursvergadering houdt Plaatselijk Belang spreekuur van 19.00 tot 19.30 uur (in de eerste vergaderzaal)
U bent van harte welkom!