Weer

apr 14 - zo
Wijnjewoude, NL
11°C

Sponsoren

Vergaderdata

Dinsdag 16 januari 19.45 uur MFC de Swingel
Dinsdag 13 februari 19.45 uur MFC de Swingel
Dinsdag 12 maart 19.45 uur MFC de Swingel
Dinsdag 9 april 19.45 uur MFC de Swingel
Dinsdag 14 mei 19.45 uur MFC de Swingel
Dinsdag 11 juni 19.45 uur MFC de Swingel
Dinsdag 9 juli 19.45 uur MFC de Swingel
Dinsdag 10 september 19.45 uur MFC de Swingel
Dinsdag 8 oktober 19.45 uur MFC de Swingel