Weer

feb 7 - di
Drachten, NL
-0°C

Sponsoren

Dorpsagenda

(Herhaal)prik Corona

09-02-2023

Vergaderdata

De bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats op maandag of dinsdag, volgens onderstaand rooster. Aanvang 19.45 uur in MFC De Swingel

dinsdag 22 maart 2022 ALV
dinsdag 12 april 2022
dinsdag 10 mei 2022
dinsdag 14 juni 2022
dinsdag 12 juli 2022
dinsdag 13 september 2022
dinsdag 11 oktober 2022
dinsdag 8 november 2022
dinsdag 13 december 2022

Spreekuur PB
Direct voorafgaand aan elke bestuursvergadering houdt Plaatselijk Belang spreekuur van 19.00 tot 19.30 uur (in de eerste vergaderzaal)
U bent van harte welkom!