Weer

jul 22 - ma
Wijnjewoude, NL
17°C

Sponsoren

Lid worden

Plaatselijk Belang Wijnjewoude probeert de leefbaarheid in Wijnjewoude te versterken. Samen met zoveel mogelijk inwoners willen we er voor zorgen, dat het goed wonen, werken en leven is in Wijnjewoude.
Plaatselijk Belang is voor de gemeente het aanspreekpunt en ook voor vele andere organisaties. Bij de aandachtspunten van de bestuursleden vindt u de belangrijkste aandachtspunten weergegeven. Door lid te worden kunt u meepraten en meebeslissen over het ‘wel en wee’ in Wijnjewoude. Daarnaast steunt u ons financieel. Verschillende voorzieningen en activiteiten worden uit de ledengeld gefinancierd. De jaarlijkse contributie bedraagt €7,50 en wordt geïnd via automatische incasso. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (pbwijnjewoude@gmail.com ).

Aanmeldingsformulier PB Wijnjewoude