Weer

mei 22 - wo
Wijnjewoude, NL
18°C

Sponsoren

Meer subsidies voor activiteiten 2024

Heb je een plannetje voor een activiteit voor je buurt, je vereniging of het hele dorp? In 2024 zijn er weer verschillende subsidiemogelijkheden, naast het budget voor festival en muziek en het dorpsbudget! Onderstaand wat suggesties. Wanneer je aan aanvraag doet, wil je dat dan even delen met Plaatselijk Belang via pbwijnjewoude@gmail.com? Op die manier kunnen we activiteiten beter op elkaar afstemmen.

NL Doet
Vraag nu een bijdrage aan voor NL Doet! Op 15 en 16 maart 2024 organiseert het Oranje Fonds weer de vrijwilligersactie NL Doet! Sinds 1 november kun je als organisatie je activiteit aanmelden en een bijdrage aanvragen. De bijdrage bedraagt maximaal € 350 en kan aangevraagd worden tot 31 januari 2024. Maar op is op, dus wees er op tijd bij. Op de website van NL Doet vind je alle informatie en voorwaarden voor een bijdrage.

Het Postcode Loterij Buurtfonds
Het Postcode Loterij Buurtfonds ondersteunt kleinschalige buurtprojecten met een bijdrage tussen de € 500 en € 5.000 euro. Kijk op de site van het Buurtfonds of jouw buurtproject in aanmerking komt voor een bijdrage. Maar ook grotere, ondernemende bewonersinitiatieven waarbij innovatie en creativiteit centraal staan kunnen aankloppen voor een bijdrage. Kijk of jouw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage.
Als maatschappelijke organisatie kun je een aanvraag indienen bij het Postcode Loterij Buurtfonds. Heeft jullie initiatief uitsluitend een commerciële doelstelling, of een politieke of religieuze focus? Dan komt jullie initiatief helaas niet in aanmerking voor een bijdrage van het Postcode Loterij Buurtfonds.

LEADER Zuidoost-Fryslân start in 2024!
LEADER heeft als doel een mooi en leefbaar platteland mogelijk te maken. Het is een Europees subsidieprogramma voor het versterken van het platteland. Inwoners bepalen zelf wat belangrijk is voor de leefbaarheid. LEADER ondersteunt projecten van onderop, die door inwoners, ondernemers en organisaties worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld.

Waarvoor?
Verenigingen, stichtingen coöperaties kunnen LEADER-subsidie aanvragen voor projecten die aan de volgende criteria voldoen:
Het vindt plaats in één of meerdere gemeenten in het gebied
Het draagt bij aan het verbeteren van de economische veerkracht van de regio
Het is innovatief of vernieuwend
Het heeft een langdurig effect
Het is haalbaar en uitvoerbaar
Het komt uit die mienskip en heeft draagvlak
Hoeveel?
De maximale bijdrage is €125.000, maar is nooit meer dan 50% van de totale kosten. De minimale bijdrage is € 50.000.

Meer weten?
Naar verwachting zal de eerste openstelling in het voorjaar van 2024 plaatsvinden. Streekwurk gaat de aanvragen behandelen en kan ondersteunen bij het doen van een aanvraag. Kijk voor meer informatie op de website van Streekwurk.

Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
Richt zich op kinderen, sporten en bewegen. Speelplekken realiseren en opknappen.

Coöperatiefonds Rabobank
Met het Coöperatiefonds ondersteunt de Rabobank verenigingen, stichtingen en instellingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven, die de lokale leefomgeving in de provincie Fryslân verbeteren. Het fonds is regionaal georganiseerd.