Weer

dec 8 - vr
Wijnjewoude, NL
3°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Klaverjassen

08-12-2023

Meer subsidies voor activiteiten 2023

Heb je een plannetje voor een activiteit voor je buurt, je vereniging of het hele dorp? In 2023 zijn er weer verschillende subsidiemogelijkheden, naast het budget voor festival en muziek en het dorpsbudget! Onderstaand wat suggesties. Wanneer je aan aanvraag doet, wil je dat dan even delen met Plaatselijk Belang via pbwijnjewoude@gmail.com? Op die manier kunnen we activiteiten beter op elkaar afstemmen.

NL Doet
Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2023, samen met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen.
Het Oranje Fonds laat met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Vrijwilliger zijn dóet iets met je. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.
Heeft jullie organisatie een leuke NLdoet activiteit? Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, is de locatie van de Voedselbank aan een sopje toe, wil je een verwendagje voor alle ouderen in het verzorgingshuis of heb je een andere leuke activiteit? Meld deze dan op de website  en doe mee! Ook meedoen als vrijwilliger is simpel; zoek een leuke activiteit op de website en meld je aan.

Beammen foar Elkenien
Dit project is onderdeel van het overkoepelende project Plan Boom. Het doel van Plan Boom is om landelijk 10 miljoen bomen te planten in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijvengebied en in het buitengebied. Hiermee leggen we CO2 vast en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder.

Beammen foar Elkenien richt zich op Fryske grondeigenaren. Gedurende dit project is het ons doel om 92.000 bomen te planten op, verspreid over de hele provincie Fryslân, in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. U kunt zich als deelnemer hiervoor aanmelden! Belangrijk is dat je minimaal 500m2 terrein beschikbaar hebt om bomen en struiken op aan te planten. Beammen foar Elkenien wordt voor een groot deel gefinancierd door Stichting Trees for All. Daarnaast zijn er bijdragen van onder meer het Iepen Mienskipsfûns. Het project wordt uitgevoerd in de plantseizoenen 2022/2023 en 2023/2024.
Zie voor verdere informatie https://www.fmf.frl/project/beammen-foar-elkenien/

Mienskip en Bedriuw
De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar om inwoners en lokale ondernemingen dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor wordt de eenmalige subsidieregeling ‘Mienskip en Bedriuw yn ferbining’ in het leven geroepen. Vanuit resterende Corona noodsteungelden is € 330.000,- beschikbaar gesteld om initiatieven uit de Mienskip te ondersteunen. Op maandag 16 januari 2023 gaat de regeling open. Zie voor verdere informatie https://www.fryslan.frl/subsidieregeling-mienskip-en-bedriuw-yn-ferbining-brengt-inwoners-en-lokale-ondernemingen-bij

Vier de vrijheid (informatie binnenkort op www.fryslan.frl)
De provincie Fryslân stelt via het Iepen Mienskipsfûns € 75.000,- beschikbaar voor speciale vieringen van Bevrijdingsdag in dorpen. Het gaat om activiteiten die de saamhorigheid in het dorp vergroten, waar breed draagvlak voor is en waar jongeren bij betrokken zijn. De speciale subsidieregeling heet ‘Vier de vrijheid’. Op maandag 16 januari 2023 gaat de regeling open.

Buurtfonds: met je buurt de winter door
Met het Postcode Loterij Buurtfonds is het mogelijk om financiering aan te vragen, zodat buurtbewoners elkaar deze winter blijven ontmoeten en zich gezamenlijk blijven inzetten voor hun buurt. Door de hoge energieprijzen komen buurtprojecten en -activiteiten echter onder druk te staan. Maatschappelijke organisaties kunnen van 8 november tot en met 28 februari 2023 een (extra) aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de € 500,- en € 5.000,-.

Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
Richt zich op kinderen, sporten en bewegen. Speelplekken realiseren en opknappen.

Coöperatiefonds Rabobank
Met het Coöperatiefonds ondersteunt de Rabobank verenigingen, stichtingen en instellingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven, die de lokale leefomgeving in de provincie Fryslân verbeteren. Het fonds is regionaal georganiseerd.