Weer

jan 16 - za
Drachten, NL
-1°C

Sponsoren

IJsclub Great Foarút

IJbaan Great Foarút

De winter komt langzaam steeds dichterbij en de vrijwilligers van onze dorpsijsbaan hebben de baan in gereedheid gebracht.

Het ophalen van de jaarlijkse contributie gaat gezien alle corona maatregelingen dit jaar anders. Alle leden die geen automatische incasso hebben afgegeven hebben onderstaande flyer ontvangen of ontvangen deze voor eind december 2020 in de brievenbus. Wij hopen op deze manier dat u alsnog de contributie wilt betalen / overmaken, want ook wij als kleine vereniging, hebben deze contributie hard nodig om alle lasten te kunnen blijven betalen. U kunt de contributie overmaken op: NL70RABO0373754442 t.n.v. IJsclub Great Foarút o.v.v. uw naam, straat en huisnummer.

Flyer jaarlijkse contributie

IJsclub Great Foarút is een ijsvereniging in Wijnjewoude. Bij IJsclub Great Foarút kun je tijdens strenge vorstperiodes schaatsen op een natuurijsbaan. De ijsbaan bestaat uit een 400 meter baan en een binnengedeelte waar kinderen het schaatsen onder de knie kunnen krijgen. Onder het genot van warme chocolademelk en gezellige muziek is er dagelijks vertier voor jong en oud. Dankzij de verlichting kun je ook prima ‘s avonds baantjes schaatsen.

Openingstijden
De ijsbaan is alleen toegankelijk bij aanwezigheid van tenminste één bestuurslid. Dit is overdag van 10.00 – 17.00 uur en ‘s avonds van 18.30 – 21.00 uur.

Toegangsprijs
Een dagkaart kost € 2,00.

Een jaarabonnement bedraagt € 5,00. Dit is bestemd voor het gezin met kinderen tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar dient de jong volwassene zelf lid te worden.

Bestuur IJsclub Great Foarút

  • Jelmer van den Berg (voorzitter)
  • Jan Hendrik Meijerhof (penningmeester)
  • Halbo Oosterhof (secretaris)
  • Ulco de Boer (lid)
  • Patrick Koster (lid)
  • Ronnie Stoker (lid)

Voor vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen via ons mailadres of Facebook:
-Mailadres: ijsclubgreatfoarut@hotmail.com
-Facebook:  IJsclub Great Foarút Wijnjewoude | Facebook