Weer

okt 24 - za
Drachten, NL
12°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Optreden Roon Staal

24-10-2020

IJsclub Great Foarút

Welkom op de pagina van IJsclub Great Foarút!

Notulen van de Ledenvergadering IJsclub Great Foarut vrijdag 20 november 2015

1 Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom (bestuur en 4 leden)

2 Notulen: deze worden voorgelezen en goed gekeurd

3 Verslag secretaris: de kascontrole is dit jaar gedaan en goedgekeurd door Johannes Dreyer. Hartelijk dank hiervoor.

4 Bestuursverkiezing: n.v.t.

5 Verslag penningmeester: inkomsten € 2144,00, uitgaven € 2721,40, saldo € 1600,00. Dit jaar was de reparatie van de versnellingsbak van de trekker een hoge uitgave.

6 Benoeming Keurmeesters: dit blijven dezelfde keurmeesters als voorgaande jaren, dit zijn vaak oud bestuursleden.

7 Bespreking Rijderijen: eerst winter dan volgt de rest

8 Rondvraag: in de rondvraag kwam te sprake dat wanneer er geen winter komt, de ijsclub wel veel geld in kas zal hebben. Helaas gaan de vaste lasten wel door en komen er geen inkomsten van koek en zopie en nieuwe leden binnen. Dit zet dus geen zoden aan de dijk.

Verder zijn we aan het werk met automatische incasso. Het lijkt een succes te worden. Dit zal volgend jaar ingaan. Bij degenen die niet aan dit systeem willen meedoen, komen wij de contributie zoals altijd gewoon ophalen.

Op zaterdag 12 maart 2016 vindt het NL Doet weer plaats. We willen het keukentje en de vloer gaan aanpakken. NL Doet heeft al goedkeuring gegeven. Hier zijn we erg blij mee!

9 Sluiting: wel thuis, het bestuur

 

De geschiedenis

IJsclub Great Foarút is een ijsvereniging in Wijnjewoude. Bij IJsclub Great Foarút kun je tijdens strenge vorstperiodes schaatsen op een natuurijsbaan. De ijsbaan bestaat uit een 400 meter baan en een binnengedeelte waar kinderen het schaatsen onder de knie kunnen krijgen. Onder het genot van warme chocolademelk en gezellige muziek is er dagelijks vertier voor jong en oud. Dankzij de verlichting kun je ook prima ‘s avonds baantjes schaatsen.

Openingstijden
De ijsbaan is alleen toegankelijk bij aanwezigheid van tenminste één bestuurslid. Dit is overdag van 10.00 – 17.00 uur en ‘s avonds van 18.30 – 21.00 uur.

Toegangsprijs
Een dagkaart kost € 2,00.

Een jaarabonnement bedraagt € 5,00. Dit is bestemd voor het gezin met kinderen tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar dient de jong volwassene zelf lid te worden.

Bestuur IJsclub Great Foarút

  • Ulco de Boer (voorzitter)
  • Jan Hofstra (penningmeester)
  • Jan Stoker (secretaris)
  • Ruurd Posthumus (lid)
  • Halbo Oosterhof (lid)
  • Jelmer van den Berg (lid)
  • Ronnie Stoker (lid)