Zangvereniging Looft den Heer

Levendige ‘club’
In 2020 hoopt Looft den Heer haar honderdjarig bestaan te vieren. Enerzijds een bijzondere prestatie voor een koor, anderzijds niet verwonderlijk omdat Looft den Heer Wijnjewoude nog steeds meer dan 30 enthousiaste leden heeft. Bijna jaarlijks melden zich wel nieuwe zanglustigen. Redenen zijn dikwijls: De kwaliteit van het zangresultaat, het gevarieerde repertoire en niet onbelangrijk, onze inspirerende dirigent Annejaap Soldaat. Ook de regelmatig grote koorprojecten in de passietijd, waarbij tientallen gastzangers aanhaken, resulteren meestal in nieuwe leden.
Daarnaast zijn het vooral de gezelligheid en de respectvolle onderlinge band die maken dat een lid niet zomaar afhaakt.

Repetities en repertoire
Het koor repeteert wekelijks op woensdagavond om 19.30 uur in het Trefpunt achter de gereformeerde kerk Merkebuorren 34 in Wijnjewoude.
Het is een mix van ‘plezierig hard werken’ om nieuwe stukken in te studeren en relaxed samen genieten van stukken die we al wat langer in ons repertoire hebben. De muziekcommissie, waartoe ook de dirigent behoort, komt meestal met voorstellen voor nieuwe stukken. maar ook andere leden kunnen verzoeken inbrengen.
Het repertoire bestaat voor het belangrijkste deel uit kerkmuziek uit diverse perioden.
• Klassiek (Bach, Schubert, Händel, Stainer,Gounot e.a.)
• Nostalgisch (Johannes de Heer e.a.)
• Modern (Johan Bredewout, Gerard van Midden, Sander van Marion etc.)
Daarnaast zingen we ook lichtere liederen met religieuze verdieping.
Dit alles wordt van tijd tot tijd gelardeerd met speelse liedjes waarmee optredens in dorp en regio worden opgeleukt.

Organisatie
Het bestuur van Looft den Heer bestaat uit 5 personen. De muziekcommissie kent drie a vier leden waaronder de dirigent. Elkaar aanvullend geven zij organisatorisch en muzikaal sturing aan het koor. Maar het zijn toch de koorleden die het samen maken.
Circa drie keer per jaar verschijnt een koornieuwsbrief waarin nieuwtjes, plannen voor optredens en andere wetenswaardigheden met elkaar worden gedeeld. De ‘dagelijkse’ onderlinge communicatie gaat per email.

Voor informatie of opgave kun je contact opnemen met:
Secretaris: willyjoustra@hotmail.nl, tel. 0516-481813

Looft den Heer is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond. Diverse koorleden zijn door de Bond onderscheiden vanwege 25, 40, 50 en zelfs 60-jarig lidmaatschap.
Tot de opheffing in 2016 maakte het koor ook deel uit van de Federatie van Opsterlandse zangkoren. Sindsdien is de jaarlijkse gemeentelijke subsidie opgedroogd en kan alleen voor incidentele projecten een subsidiebijdrage worden aangevraagd.

Optredens
Jaarlijks verzorgt het koor de woensdagdienst in de lijdensweek voor pasen. Eens in de 2 a 3 jaar met een groot passieproject met gastzangers (en muzikanten). In 2013 was dat de ‘Matteus Passie’ van Piet van Midden en Gerard van Amstel. In 2015 ‘De Kruisiging’ (The Crusifiction) van John Stainer en in 2019 de passiecantate ‘Lam Gods’ van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.
In 2017 heeft het koor op eigen kracht de cantate Kruis en Kroon van Herman de Wolff uitgevoerd.
Jaarlijks verzorgt het koor een dienst voor belangstellenden in Het Lichtpunt in Kollumerzwaag en draagt zij haar steentje bij aan een kerkdienst in De Schakel in Drachten.
Daarnaast ontwikkelt Looft den Heer kleinere programma’s/projecten zoals ‘As it is in Heaven’ en ‘Ga Maar’ waarmee zij complete diensten in kerken in dorp en regio verzorgt.

Ter verhoging van de gezelligheid in Wijnjewoude treedt het koor regelmatig op in de muziekkoepel. Zo organiseerden we een muzikaal feestje rond de koepel en namen we met gastzangers uit het dorp deel aan Kryst roun de koepel. Ook hebben we een keer een wijnconcertje in restaurant de Stripe georganiseerd. Bij mooi zomers weer verplaatsen we onze repetitie ook wel naar de muziekkoepel op het plein voor de kerk.

Hieronder een indruk van recente projecten:

 

Passiecantate ‘Lam Gods’ april 2019

In april 2019 hebben we het passieproject ‘Lam Gods’ uitgevoerd. Hiervoor was ons koor uitgebreid met 20 gastzangers en zes musici. Er waren optredens in Appelscha, Haulerwijk en Wijnjewoude. Hieronder een korte film en foto-impressie van de concerten.

 

En nog een indruk van het oefenen voor het passieproject ‘Lam Gods’

Cantate Kruis en Kroon april 2017

In april 2017 heeft het koor de cantate ‘Kruis en Kroon’ uitgevoerd:

Kryst roun de Koepel december 2017

In december van 2017 deden we mee aan het evenement ‘Kerst rond de Koepel’:

Koepelfeestje september 2017