Zangvereniging Looft den Heer

Levendige ‘club’
In 2020 bestond Looft den Heer honderd jaar. Enerzijds een bijzondere prestatie voor een koor, anderzijds niet verwonderlijk omdat Looft den Heer Wijnjewoude nog steeds meer dan 30 enthousiaste leden heeft. Bijna jaarlijks melden zich wel nieuwe zanglustigen. Redenen zijn dikwijls: De kwaliteit van het zangresultaat, het gevarieerde repertoire en niet onbelangrijk, onze inspirerende dirigent Annejaap Soldaat. Ook de regelmatig grote koorprojecten in de passietijd, waarbij tientallen gastzangers aanhaken, resulteren meestal in nieuwe leden.
Daarnaast zijn het vooral de gezelligheid en de respectvolle onderlinge band die maken dat een lid niet zomaar afhaakt.

Repetities en repertoire
Het koor repeteert wekelijks op woensdagavond om 19.30 uur in het Trefpunt achter de gereformeerde kerk Merkebuorren 34 in Wijnjewoude.
Het is een mix van ‘plezierig hard werken’ om nieuwe stukken in te studeren en relaxed samen genieten van stukken die we al wat langer in ons repertoire hebben. De muziekcommissie, waartoe ook de dirigent behoort, komt meestal met voorstellen voor nieuwe stukken. maar ook andere leden kunnen verzoeken inbrengen.
Het repertoire bestaat voor het belangrijkste deel uit kerkmuziek uit diverse perioden.
• Klassiek (Bach, Schubert, Händel, Stainer,Gounot e.a.)
• Nostalgisch (Johannes de Heer e.a.)
• Modern (Johan Bredewout, Huub Oosterhuis)
Daarnaast zingen we ook lichtere liederen met religieuze verdieping.
Dit alles wordt van tijd tot tijd gelardeerd met speelse liedjes waarmee optredens in dorp en regio worden opgeleukt.

Organisatie
Het bestuur van Looft den Heer bestaat uit 5 personen. De muziekcommissie kent drie a vier leden waaronder de dirigent. Elkaar aanvullend geven zij organisatorisch en muzikaal sturing aan het koor. Maar het zijn toch de koorleden die het samen maken.
Circa drie keer per jaar verschijnt een koornieuwsbrief waarin nieuwtjes, plannen voor optredens en andere wetenswaardigheden met elkaar worden gedeeld. De ‘dagelijkse’ onderlinge communicatie gaat per email.

Voor informatie of opgave kun je contact opnemen met:
Secretaris: Tineke Vrijburg tilmat@kpnplanet.nl telefoon 0512 463515.

Looft den Heer is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond. Diverse koorleden zijn door de Bond onderscheiden vanwege 25, 40, 50 en zelfs 60-jarig lidmaatschap.

Optredens
Jaarlijks verzorgt het koor de woensdagdienst in de lijdensweek voor pasen. Eens in de 2 a 3 jaar met een groot passieproject met gastzangers (en muzikanten). Denk aan de ‘Matteus Passie’ van Piet van Midden en Gerard van Amstel, ‘De Kruisiging’ (The Crucifixion) van John Stainer en ‘Lam Gods’ van Johan Bredewout en Hans de Ruiter. In 2024 stond De Kruisiging van Stainer opnieuw geprogrammeerd.
Daarnaast ontwikkelt Looft den Heer kleinere programma’s/projecten zoals ‘As it is in Heaven’ en ‘Ga Maar’ waarmee zij complete diensten in kerken in dorp en regio verzorgt.

Ter verhoging van de gezelligheid in Wijnjewoude treedt het koor regelmatig op in de muziekkoepel. Zo organiseerden we een muzikaal feestje rond de koepel en namen we met gastzangers uit het dorp deel aan Kryst roun de koepel. Ook hebben we een keer een wijnconcertje in restaurant de Stripe georganiseerd. Bij mooi zomers weer verplaatsen we onze repetitie ook wel naar de muziekkoepel op het plein voor de kerk.

Passie Oratorium ‘De Kruisiging’, maart 2024

“Wat was het indrukwekkend en ontroerend” Deze reactie werd veel geuit na afloop van één van de drie concerten die we in de week voor Pasen hebben verzorgd in Kollum, Drachten en Wijnjewoude.
Met maar liefst 45 gastzangers uit Oostelijk Friesland voerden we als groot projectkoor van in totaal 80 zangers het passie oratorium The Crucifixion van John Stainer uit, maar dan in Nederlandse vertaling van Hans de Ruiter.
Annejaap Soldaat was als dirigent tevens tenor-solist. De bariton-solo werd vertolkt door Jan Jonker. Ook hij had een dubbelrol want samen met zijn broer Bart verzorgde hij ook de trompetpartijen.
Het orgel werd bespeeld door Harm Woltjer en Andries Bogert. De wekelijkse repetities vanaf half januari en de drie fantastische uitvoeringen met veel publiek waren voor alle uitvoerenden een onvergetelijk mooie ervaring.

 

 

De uitvoering in de Zuiderkerk in Drachten

‘Iets nieuws beginnen’ 2023

Dit bijzondere koorproject is volledig door eigen koorleden samengesteld en vormgegeven. Het is ontstaan vanuit het gemis toen we vanwege Covid bijna 2 jaar niet met elkaar konden zingen. In 2020 maakte de pandemie abrubt een einde aan alle voorbereidingen voor ons 100 jarig jubileum en volgde een tijd van bezinning. Twee jaar later spraken we af dat we kiezen voor vernieuwing en zo gingen we aan de slag met ons eigen koorproject ‘Iets nieuws beginnen’. We deelden onze ervaringen en drijfveren. Dat leverde veel waardevols op in muziek en tekst waarin we het publiek meenemen van herinneringen naar toekomstdromen. Uit enthousiasme zijn Willem Zijlstra, Freddie van der Beek en Jan Dijk als gastmuzikanten aangehaakt.
De try-out op 12 maart in de St. Piterskerk in Ureterp werd een fantastische ervaring, zowel voor publiek als uitvoerenden. De grote variatie aan liederen en wijze van uitvoering met verschillende groepjes en begeleiding en zeker ook het verbindende verhaal, maakten het tot één grote verrassende, boeiende en ontspannen ervaring waar iedereen heel blij van werd. Voor ons was het spannend maar ook heel verrijkend om eens totaal uit onze comfortzone te treden. Het geheel heeft ons een geweldige boost heeft gegeven.
Na de try-out volgden nog drie even succesvolle uitvoeringen. Op 23 april in de koepelkerk in Veenhuizen (t.g.v. Veenhuizen 200 jaar). Op 12 november in de St. Martenskerk in Beetsterzwaag en op 19 november in de PKN kerk in Wijnjewoude.

Artikel in de Sa! en een foto impressie:

 

 

Passiecantate ‘Lam Gods’ april 2019

In april 2019 hebben we het passieproject ‘Lam Gods’ uitgevoerd. Hiervoor was ons koor uitgebreid met 20 gastzangers en zes musici. Er waren optredens in Appelscha, Haulerwijk en Wijnjewoude. Hieronder een korte film en foto-impressie van de concerten.

 

En nog een indruk van het oefenen voor het passieproject ‘Lam Gods’

Cantate Kruis en Kroon april 2017

In april 2017 heeft het koor de cantate ‘Kruis en Kroon’ uitgevoerd:

Kryst roun de Koepel december 2017

In december van 2017 deden we mee aan het evenement ‘Kerst rond de Koepel’:

Koepelfeestje september 2017