Dorpssteunpunt Wijnjewoude

Uw informatie- en contactpunt
voor ontmoeting en advies
Dorpssteunpunt

– vragen over het dorp
– activiteiten
– hulpmiddelen
– thuiszorg
– woningaanpassing
– kleine klusjes

Bezoek– en postadres:
MFC “De Swingel”
Woensdag even weken van 10.00 tot 12.00 uur
Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
U kunt uw vraag ook stellen via email:  dspwijnjewoude@gmail.com

Contact:
Mr. Geertswei 4
9241 GL Wijnjewoude
Appie de Haan 06-57521732
Alie Blaauwbroek 0516-481307