PKN Gereformeerde Kerk Wijnjewoude Hemrik

Even een stukje historie over de PKN Gereformeerde Kerk Wijnjewoude Hemrik:

De kerk heette voluit: Gereformeerde Kerk Duurswoude c.a.
Het “c.a.” is een Latijnse afkorting: “cumannexis”, ofwel “met het bijbehorende”. Daarmee werd het dorp Wijnjeterp bedoeld. Sinds in de jaren zeventig de beide dorpen Duurswoude en Wijnjeterp zijn samengevoegd tot Wijnjewoude is de kerk anders gaan heten. Maar als herinnering aan de geschiedenis bleef de oude naam nog in ere.

Op 5 januari 1860 is onze kerk opgericht. Een aantal broeders en zusters maakte zich toen los van de Hervormde Gemeente alhier. Men kwam eerst samen in het huis van een ouderling. Al snel werd een echte kerk gebouwd: eind 1860 was die klaar. Het gebouw stond schuin tegenover onze huidige kerk.
In 1908 besloot men een grotere kerk te bouwen, die op 3 januari 1909 in gebruik genomen werd. Wij kerken nog altijd in dit gebouw. In oktober 1934 is de kerk vergroot met een zijvleugel plus “kreake”.

In 2012 is de Gereformeerde Kerk van Lippenhuizen-Hemrik samengevoegd met de Gereformeerde Kerk in Wijnjewoude. Sindsdien is de naam van de kerk gewijzigd in Gereformeerde Kerk Wijnjewoude Hemrik.

Wilt u een keer langskomen, dan bent u natuurlijk van harte uitgenodigd onze activiteiten bij te wonen zoals hieronder aangegegeven in de agenda en bij de diensten.

Voor meer informatie, zie onze website www.pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl.

Agenda:

Februari:
14 19.00 uur: Club van dominee 15+
24 19.15 uur: Gebedsgroep in het Trefpunt
27 Inloop 19.45 uur: Gespreksavond i.s.m. de Israëlcommissie
28 Discover, We4You, BeOne

Maart:
02 19.45 uur: Kerkenraadsvergadering
09 19.15 uur: Gebedsgroep in het Trefpunt
19 19.45 uur: Gemeenteavond
23 19.15 uur: Gebedsgroep in het Trefpunt

April: 
06 19.15 uur: Gebedsgroep in het Trefpunt

Diensten:

Februari:
16 09.30 uur: J.K. Bolt, Drachten, Koffiedrinken na de dienst
23 09.30 uur: J.C. Overeem, Stiens

Maart:
01 09.30 uur: A.W. Estië, Oldebroek, KND XL & Tienerdienst, Koffiedrinken na de dienst
08 10.00 uur: H. Engelsma, Gezinsdienst m.m.v. gospelband Sinjael, Thema: Jezus volgen, Koffiedrinken na de dienst
11 19.30 uur: H. de Kok-Mellema, Wilsum, Biddag voor gewas en arbeid
15 09.30 uur: H. Engelsma, & Tienerdienst, Koffiedrinken na de dienst
22 09.30 uur: J.G. Arensman, Drachten
29 09.30 uur: H. Engelsma & Tienerdienst

Brief van een Vriend:

Hallo,

Hoe gaat het met je? Ik wilde je toch even schrijven om je te laten zien hoe Ik van je hou.
Ik zag je gisteren, toen je met je vrienden praatte. Ik heb de hele dag gewacht, want Ik hoopte dat je ook met Mij wilde praten…
Toen het avond werd gaf Ik je een prachtige zonsondergang en een koele wind, zodat je kon rusten en Ik wachtte, maar je kwam niet….
Ik zag je slapen en verlangde ernaar om je wenkbrauwen aan te raken, dus liet Ik het maanlicht op je kussen en je gezicht vallen.
Opnieuw wachtte Ik af, verlangend om naar je toe te komen zodat we zouden kunnen praten. Ik heb zoveel dingen die Ik je wil geven!
Toen werd je weer wakker en haastte je naar je werk.
Mijn tranen waren in de regen…..
Vandaag zag je er zo bedroefd uit, zo alleen. Het doet Mijn hart pijn, want Ik weet hoe jij je voelt. Mijn vrienden lieten Mij in de steek en deden Mij ook pijn, maar Ik hou van jou!
Och, als je alleen maar naar Me wilde luisteren. Ik hou van je en dat probeer Ik te vertellen in de blauwe lucht en in het groene gras. Ik fluister het door de bladeren van de bomen en adem het door de kleuren van de bloemen. Ik schreeuw het naar je door de bergrivieren en Ik geef aan de vogels een liefdeslied om voor jou te zingen. Ik omhul je met warme zonneschijn…
Mijn liefde voor jou is dieper dan de oceaan, hoger dan de bergen en groter dan de grootste nood van jouw hart. Och, als je alleen eens wist hoe Ik ernaar verlang om met je te wandelen en te praten.
Ik weet hoe moeilijk het op aarde is. Ja, ik weet het echt! En ik zou je zo graag willen helpen.
Ik zou het ook erg fijn vinden als je Mijn Vader zou ontmoeten, Hij wil jou ook helpen, net als Ik. Zo is Mijn Vader helemaal, weet je…
Roep Me! Vraag Me! Praat met Me! Ik heb zo ontzettend veel om met jou te delen…
Maar Ik zal je nu niet langer lastig vallen. Je bent vrij om te kiezen.
Ik heb al voor jou gekozen….daarom blijf Ik op je wachten….
Omdat Ik van je hou!

Je Vriend Jezus