jaarlijkse ledenvergadering Plaatselijk Belang

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: MFC De Swingel

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden (en ook niet-leden) uit voor de ledenvergadering die plaats zal vinden op:

Datum: dinsdag 15 april 2014
Tijd: 20.00 uur
Plaats: MFC De Swingel

AGENDA

1. Ontvangst met koffie/ thee
2. Opening door de voorzitter
3. Mededelingen
4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 12 maart 2013
De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in MFC De Swingel
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid voor deze commissie
8. Korte presentatie Dorpsbudget
9. Stand van zaken Jeugdontmoetingsplek TE PLAK
10. Stand van zaken werkgroep Duurzaam Wijnjewoude
11. Bestuursverkiezing:
Aftredend: Meintsje Nust en Hilly Renkema
Het bestuur heeft de heer Bernard Visser en mevrouw Auckjen Weidema bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de secretaris van Plaatselijk Belang.
12. Rondvraag
13. Pauze
14. Plannen Klein Groningen.
Stand van zaken plannen voor Klein Groningen
De heren R. Froma en F. Blauw (gemeente Opsterland) en D. v. d. Veen zullen aanwezig zijn om een toelichting te geven op deze plannen.
15. Sluiting

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Grietje Rooks, secretaris

Deel dit bericht

Reacties zijn gesloten.