Ledenvergadering IJsclub Great Foarut

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: De Swingel

Vrijdagavond 7 november 2014 is de ledenvergadering van IJsclub Great Foarut in de Swingel.

Om 20.00 uur

Agenda;

1 Opening 

2 Notulen

3 Verslag secretaris

4 Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar Halbo Oosterhof.

5 Verslag penningmeester

6 Benoeming Keurmeesters

7 Bespreking Rijderijen

8 Rondvraag

9 Sluiting

 

 Het bestuur.

Deel dit bericht

Reacties zijn gesloten.