Carbidschieten

Het carbidschieten is dit jaar op een nieuwe locatie. Dit jaar heeft de gemeente de vergunningaanvraag voor het carbidschieten op het evenemententerrein afgewezen. Gelukkig is er een nieuwe locatie gevonden: het carbidschieten zal dit jaar plaatsvinden op het weiland naast het Finnepaed. Dat is het fietspad dat loopt van de muziekkoepel via het parkeerterrein in de richting van Ureterp. Weliswaar een andere locatie dan de afgelopen jaren, maar gelukkig kan op deze locatie de traditie van het carbidschieten worden voortgezet. Een andere locatie dus, maar verder zal alles hetzelfde zijn. Zo zal Plaatselijk Belang weer zorgen voor wat warmte in de vorm van chocolademelk en snert en zal de tent er staan waar wat gedronken kan worden. Stil zal het niet worden, want tussen het knallen door zal er muziek klinken. Kortom: net als andere jaren zijn alle ingrediënten aanwezig voor een gezellige dag, alleen op een andere locatie.

Het carbidteam en PB hebben de juiste voorbereidingen getroffen en zullen zich houden aan de regels die door de gemeente zijn opgesteld (kijk ook op https://www.opsterland.nl/Inwoners/Afspraken_Oud_en_Nieuw/Carbidschieten). Door deze goede voorbereiding zijn wij er van overtuigd dat we er een leuke, gezellige en veilige dag van kunnen maken. Wij verzoeken iedereen die komt kijken om zich ook aan de regels te houden en instructies van de organisatie op te volgen. Overtreding van de regels is geheel voor eigen risico.