Comité Wijnjewoude 75 jaar bevrijding

De ontwikkelingen ten aanzien van Corona brengen met zich mee dat in redelijkheid niet mag worden verwacht dat de geplande feestactiviteiten door kunnen gaan. Het comité heeft overleg gevoerd met de Gemeente Opsterland en de vereniging voor Plaatselijk Belang en kan niet anders dan besluiten om alle beoogde activiteiten af te gelasten.
In hoeverre op één of andere wijze op 4 mei (dodenherdenking) of 5 mei (bevrijding) nog op een bepaalde manier aandacht krijgt, moet in de maand april nog blijken. Het beleid van het nationaal comité 4/5 mei speelt hier ook een rol. Wellicht zal later in het jaar nog aandacht worden besteed aan herdenking en viering.
Het comité Wijnjewoude 75 jaar bevrijding spreekt zijn dank uit aan al diegenen die zich tot dusver hebben ingespannen om de voorbereiding van het bevrijdingsfeest mogelijk te maken.

Comité Wijnjewoude 75 jaar bevrijding

5mei@wijnjewoude.net