Enquête dorpsSuper

Beste bewoners van Wijnjewoude,

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de werkgroep die onderzoekt of het mogelijk is weer een supermarkt in onze plaats te realiseren. Met meerdere partijen zijn hierover reeds diverse gesprekken gevoerd. De werkgroep is benieuwd naar de mening van de inwoners van Wijnjewoude.

Hierbij treft u een enquête aan waarin u uw mening kunt geven. De werkgroep hoopt dat u eraan mee wilt doen en hoopt dat alle inspanningen zullen leiden tot weer een gezellige dorpsSuper, zodat u niet meer naar elders hoeft!!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en we houden u op de hoogte!

Invullen enquête

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Supermarkt Wijnjewoude