Dorpsmaaltijd

Elke laatste woensdag van de maand vanaf 17:00 uur. Aanmelden kan tot 18.00 uur op de dinsdag daar voor via swingel@wijnjewoude.net of via een intekenlijst in de hal van de Swingel. Er kan voor maximaal 35 personen per keer worden… Lees verder

Vrijheidsmaaltijd

Ook dit jaar organiseren we weer een vrijheidsmaaltijd. Deze bijeenkomst is op zondag 5 mei in De Swingel, vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. Dit is voor iedereen gratis. We hebben dan voor iedereen soep, stokbrood en twee consumpties. Uiteraard… Lees verder

Bloemenmarkt

Het koor Looft den Heer organiseert haar jaarlijkse bloemenmarkt op deze zaterdag voor moederdag. Het belooft als vanouds gezellig te worden. Op zaterdag 11 mei van 9:00 tot 12:00 uur is iedereen welkom bij de Muziekkoepel aan de Merkebuorren 34… Lees verder

Bezoek aan de tropische kas

Op maandagochtend 13 mei staat een bijzonder Kom-Erbij-uitstapje op het programma: een bezoek aan de tropische kas in Beetsterzwaag. Wij verzorgen het vervoer. Omdat we natuurlijk willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, moet je je wel van tevoren… Lees verder

Dauwtrappen

Op 25 mei gaan we weer dauwtrappen! Start om 07.00 uur vanuit de ODV-kantine. Aanmelden via mail: ferjel13@ziggo.nl.