Jaarvergadering EDD

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op 17 april 2023 in de Swingel, aanvang 20.00 uur. Agenda volgt. Ingaande 2023 bedraagt de jaarlijkse contributie € 20,- per lid en voor een donateurslid bedraagt de contributie € 11,-. Op of omstreeks… Lees verder