Wijnjeterp buurt anno 1930 (ca.)

Wijnjeterp buurt ca 1930; zicht vanuit het westen. De huizen van links naar rechts: Eerst het schoolhuis van  hoofdmeester Kieft. Dan het huis van ondermeestermeester Hellingwerf. Dit huis werd later door hem geruild met textielwinkel eigenaar Jan Loopstra. Dan de boerderij… Lees verder

De sluis anno ca. 1909

Het eerste huis links is het sluiswachtershuis. De tweede boerderij is van Anne Lipstra. Rechts van de vaart Roel Bijma de loodgieter en bakkerij Dijkstra.

Duurswoude 1980

Afgebroken 1985. Huidige adres: Mounleane 12. Voor 1880 was hier een bakkerij gevestigd. Daarvoor stond er een korenmolen waar vermoedelijk de straatnaam molenlaan aan verbonden werd. Rond 1890 stond hier een boerderij van de familie Gooitsen Stoker. Latere bewoners een… Lees verder