Café de Leffertshutte

Café de Leffertshutte, ooit gebouwd door Leffert Blauw, nadat de Tramspoorlijn in 1913 was aangelegd en diende als halteplaats voor passagiers. In 1978 is het pand afgebrand.

Weinterp 58 ca. 1985

De eerste boerderij werd bewoond rond 1960 door de familie Jan Jongsma. Later door de familie Hielke Tillema en is woon-werkboerderij van boekhoudkantoor Bouma. Tweede huis links was ooit kruidenierszaak Joh. Smit . Daarnaast bakkerij Bakker. Tegenover de boerderij stond… Lees verder

Duerswald 12 anno ca. 1965

Dit meest oostelijke huis van Wijnjewoude was vroeger een herberg, daar zijn nogal wat slokjes voor vijf centen verkocht. Marcus van der Berg en Aaltje Buma waren de eigenaars. Marcus was ook timmerman en kon mooi vertellen over zijn verspringen… Lees verder