Commiezenhuis afgebroken in 1964

Huidige adres Mounleane 5. Dit was het zogenaamde commiezenhuis. Een dubbele woning. In de ene helft woonde de commies, een rijksambtenaar die toezicht uitoefende en waarschijnlijk belasting inde van de molenaar. Er stond een korenmolen aan de overkant van de… Lees verder