Merkebuorren 41 anno 1916

Voor de woning Merkebuorren 41 te Wijnjeterp: Rond 1916 v.l.n.r. Aries Alberts Smit; IJktje Smit-Kuiper; Alberdina Smit; Jacomina van der Berg-Smit en Gerlof van den Berg. Gerlof van den Berg kwam op 2 december 1914 in Wijnjeterp te wonen. Hij… Lees verder

Merkebuorren 33-34 ca. 2002

Op onderstaande foto v.l.n.r. Geert van der Molen, Meester Hellingwerf, Sipke Brouwer, Tjeerd Postumus met zoon Jelte voor op de fiets, Doetsje Schaap-Stoker en Willy Klooster.  

Duurswoude buurt A, nu Merkebuorren 95, anno ca. 1965

Duurswoude buurt A. Nu: Merkebuorren 95. Eerder de woning van postbesteller de Roos en later van Sûpenbrijkarreman (Dy Friezen, se ite harren siik oan ierpels, mar wer soun oan sûpenbrij!) Anders van der Bos. Nu woont hier de familie Weening-Dijkstra.

Smederij Linstra anno ca 1979

De leegstaande smederij Linstra vlak voordat Rink van der Mei er een melkzaak in begon (daarvoor woonde ze in de Oude Smidse). Op deze plek is nu elektriciteitszaak WABE gevestigd. Huidige adres Merkebuorren 46.