Sijtsema, Opperbuorren, ca. 1911

In de kar Hinke Sijtsema, achter de kar met met touw Willem Sijtsema en ernaast Japke Sijtsema. De foto zal gemaakt zijn bij hun boerderij aan de Opperbuorren. Circa 1911.